Ganzenoverlast

Zwolle pakt de overlast van ganzen in de stad diervriendelijk aan. De gemeente zorgt ervoor dat niet alle ganzeneieren uitkomen en maakt groene plekken in de stad minder aantrekkelijk voor de ganzen.

Net als veel andere steden heeft ook Zwolle overlast van ganzen. Veel mensen hebben last van geluid en poep van de Canadese gans en de grauwe gans. Sommige bewoners zijn bang voor agressieve ganzen, vooral tijdens het broedseizoen en wanneer ze jongen hebben.

Aanpak ganzenoverlast

Het doden van ganzen is niet aan de orde, want nieuwe ganzen nemen de lege plekken dan gewoon over. Daarom maakt de gemeente de stad minder aantrekkelijk voor ganzen om te broeden.

Tijdens het broedseizoen behandelen de gemeente en ROVA de nesten. Ze smeren de eieren in met maisolie, behalve één ei per nest. Zo komen er minder eieren uit, maar wordt het broeden niet verstoord. Volgroeide eieren worden met rust gelaten.

Ook maakt de gemeente het groen en waterkanten minder aantrekkelijk. Bijvoorbeeld door het inzaaien van een grasmengsel dat de gans niet lekker vindt en door het gras te vervangen door struiken of ruigere begroeiingen. Ook plaatst de gemeente soms tijdelijke hekjes langs de waterkant.

Veelgestelde vragen

De gemeente mag alleen parkganzen (witte ganzen) vangen. Andere ganzen, zoals de grauwe gans en Canadese grote gans, zijn beschermd en mogen niet worden gevangen. Het vangen van ganzen is niet effectief gebleken, omdat andere ganzen dan simpelweg de opengevallen plekken innemen.

Ja, in Zwolle worden geen ganzen gedood. Volgroeide eieren worden niet ingesmeerd.

De gemeente zorgt ervoor dat niet alle ganzeneieren uitkomen. Ze smeert de eieren in met maisolie, behalve één ei per nest. De maisolie stopt de ontwikkeling van het ei door zuurstof tegen te houden. Eén ei in het nest blijft onaangeroerd om het broedproces niet te verstoren. Als geen enkel ei uitkomt, maken ganzen namelijk een nieuw nest. Volgroeide eieren worden niet behandeld.

Tijdens de behandeling krijgt elk behandelde ei een kruis en het onbehandelde ei krijgt een rondje. Zo kunnen de behandelaars makkelijk zien welke eieren wel of niet zijn behandeld en of de gans nieuwe eieren heeft gelegd.

De gemeente experimenteert met verschillende maatregelen. Je ziet bijvoorbeeld hekken rond eilanden om te voorkomen dat ganzen daar gaan broeden. Daarnaast voeren we testen uit met graszaad dat ganzen niet lekker vinden. Dit speciale graszaad wordt ook gebruikt op Schiphol.

Het voeren van ganzen is niet goed voor ze, maar zorgt er ook voor dat ze agressiever worden naar mensen. Als ganzen gevoerd worden, verliezen ze hun angst voor mensen. Hierdoor kunnen ze op een agressieve manier proberen voedsel te krijgen en achter mensen aan gaan die hen geen eten geven. Voer de ganzen dus niet.

Ganzen kunnen vogelgriep krijgen, maar tot nu toe zijn er in Zwolle nog geen gevallen gemeld. Als je een gans of een andere wilde vogel ziet die er ziek uitziet met symptomen van vogelgriep, bel dan de dierenambulance op 144. Ze komen het dier ophalen. Symptomen van vogelgriep zijn onder andere:

  • Algehele duidelijke sloomheid
  • De dieren maken geen geluid meer

Ganzen kunnen hun nest fel verdedigen, vooral als ze aan het broeden zijn. Er bestaat dan een kans dat ze mensen achtervolgen of aanvallen. Als een gans boos is, zal hij blazen of gakken. U kunt een agressieve gans kalmeren door rustig weg te lopen. Blijf kalm en ga langzaam achteruit. Probeer niets te doen dat de situatie erger kan maken, zoals hard schreeuwen. Het is erg onwaarschijnlijk dat een gans je fysiek zal aanvallen.

Monitoren

Ganzen horen bij de natuur in de stad. De komende jaren wil de gemeente samen met inwoners uitvinden hoe Zwolle de overlast van ganzen binnen de perken kan houden. De gemeente gaat de ganzen monitoren om te kijken hoe groot het probleem is en of er grenzen getrokken moeten worden.

Zwolle hoopt met deze lerende aanpak een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten die ganzenoverlast op een diervriendelijke manier willen aanpakken.

Soorten ganzen

In Nederland leven 4 verschillende soorten ganzen, waaronder de Canadese gans en de grauwe gans. Van hen wordt de meeste overlast ervaren, waaronder ook in Zwolle. De Canadese gans broedt van half maart/begin april tot mei en legt zo'n vier tot zeven eieren. Deze worden gedurende zo'n 27 dagen uitgebroed, waarbij het mannetje trouw de wacht houdt. Na anderhalf tot twee maanden zijn de jongen vliegvlug.

De grauwe gans was een zeldzame broedvogel. Met het ontstaan van de Oostvaardersplassen vond het een plek waar ze zich ongestoord kon vestigen. Dat was het begin van de spectaculaire comback. Een groot deel van deze ganzen is het jaarrond in Nederland. Ze broeden van april tot in mei/juni en dan bij voorkeur in de nabijheid van soortgenoten in een losse kolonie, langs de randen van wateren. De grauwe gans legt zo'n 4 tot 6 eieren.