Gastles Droppie Water als dijkwacht

Blijven jouw voeten droog bij een overstroming? Ontdek het bij de gastles Droppie als dijkwacht! De leerlingen kruipen buiten in de huid van een dijkwachter en gaan aan de slag op de dijk of in de klas.

Het is een gastles, mogelijk gevolgd door een bezoek aan dijk. Gehuld in een hesje en met een logboekje gaan leerlingen de dijk beschrijven. Ze kijken naar de planten op de dijk en denken na over de waterveiligheid.

Het waterschap heeft ongeveer 1.000 kilometer dijken en kades in beheer. Om deze in perioden van storm en hoogwater te kunnen inspecteren, staan de vrijwillige dijkwachters (bijna 700!) paraat. Deze mannen en vrouwen oefenen regelmatig, maar gaan soms voor ‘het echie’ op pad. Wanneer het heel hoog water is, kijken zij of de dijk het water nog goed tegenhoudt en dat er geen gaten in de dijken zitten. Ze dragen dan een portofoon – een soort walkie talkie – een geel veiligheidshesje en een zaklamp. Dan lopen ze over de dijk en onderzoeken ze de dijk.

De activiteit in het kort

Droppie de waterdruppel als dijkwacht
 • Thema: Water en klimaat
 • Doelgroep: Groepen 5 t/m 8
 • Soort activiteit / les: Gastles
 • Locatie: Op school / bij een dijk in de buurt
 • Seizoen: Het hele jaar
 • Duur les / activiteit: 1 uur
 • Kosten: Gratis
 • Aanbieder: Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Contact: lerenoverwater@wdodelta.nl

Kerndoelen

 • Kerndoel 39 - De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Mens & Samenleving)
 • Kerndoel 48 - Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. (Ruimte)

Informatie voor de groepsleerkracht

Afhankelijk van soort les: Houd rekening met reistijd naar een dijk in de buurt en regel voldoende begeleiding tijdens de reis (vervoer en begeleiding).

Contact & activiteit boeken

Heeft u vragen over deze activiteit, of wil u direct boeken? Neem dan contact op met Waterschap Drents Overijsselse Deltaexterne-link-icoon via lerenoverwater@wdodelta.nl.