Geluid bij evenementen

Voor elk evenement in Zwolle geldt altijd dat de gemeente en de organisator van het evenement ernaar streven de (geluids)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Het uitgangspunt is dat er een goede balans moet zijn tussen de beleving die een evenement met zich meebrengt en de leefbaarheid in de stad voor de omwonenden. De organisator van het evenement en de gemeente werken hier samen aan.

Bij evenementen is de gemeente als toezichthouder aanwezig. Naast geluidshinder, houdt de ambtenaar (of ambtenaren) van de gemeente ook toezicht op de naleving van andere voorschriften, zoals de Alcoholwetgeving (waaronder de leeftijdsgrenzen), het Strafrecht en de Opiumwet.

Handhavingsbeleid en meetprotocol

Handhaving bij evenementen doen we volgens het handhavingsbeleidexterne-link-icoon. Daarnaast is er een meetprotocolexterne-link-icoon waarin is vastgelegd hoe we in Zwolle het geluid tijdens evenementen meten en berekenen.

De evenemententelefoon

Heeft u een melding over een evenement? Dan kunt u deze doorgeven via de Evenemententelefoon, nummer 06 2187 4918. De toezichthouders hebben deze telefoon bij zich. Komt er een vraag of een klacht binnen dan ondernemen zij, daar waar mogelijk, direct actie door bij de klager langs te gaan.

U kunt een klacht ook indienen via dit formulier voor o.a. melding geluidsoverlast. In de week na afloop van het evenement informeren wij u dan over hoe wij met uw melding zijn omgegaan. Dit kan schriftelijk per post of mail, of telefonisch. Ook nemen wij deze meldingen mee bij de evaluatie van het evenement.  

De Evenemententelefoon is tijdens de volgende evenementen bereikbaar:

Datum 2023Evenement
9 t/m 12 februariCarnaval
12 t/m 21 aprilVoorjaarskermis
26 aprilKoningsnacht
27 aprilKoningsdag, Kingsdance
5 meiBevrijdingsdag, Bevrijdingsfestival, Dance4Liberation
8 juniHalve marathon
14 t/m 16 juniLepeltje lepeltje
5 t/m 7 juliMout bierfestival
13 juliShow de knetterfestival
9 t/m 18 augustusZomerkermis
23 en 25 augustusStraatfestival
24 en 25 augustusZwolle Pride
26 t/m 28 augustusHBO Bruisweek
29 augustus t/m 1 septemberStadsfestival
6 t/m 8 septemberKattegatfestival
16 novemberSinterklaasintocht