Geluidsbelastingkaarten

Zwolle is een bruisende stad. Veel mensen wonen, werken en recreëren er dicht bij elkaar. En daarbij wordt geluid gemaakt. We streven naar een goede balans tussen rust en reuring. We willen geluidhinder zo veel mogelijk beperken, zodat Zwolle voor iedereen een aangename leefomgeving is en blijft.

Kaarten voor industrie, weg- en railverkeer

De gemeente heeft in 2016 geluidsbelastingkaarten gemaakt. Daarop is de geluidsbelasting te zien van het weg- en railverkeer op woningen en andere gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen.

Daarnaast heeft de gemeente het industriegeluid in kaart gebracht voor de bedrijventerreinen Voorst, Marslanden, Hessenpoort en de de terreinen IJsselcentrale, Wärtsilä en de Karba.

Onderaan deze pagina kunt u alle geluidsbelastingkaarten downloaden.

Actieplan geluid

De gemeente heeft aan de hand van de geluidsbelastingkaarten uit 2016 gekeken waar de geluidsknelpunten zijn. Vervolgens is in 2018 een actieplan geluid vastgesteld. In dit actieplan staat welke maatregelen de gemeente de komende vijf jaar neemt, om te zorgen dat er bij die knelpunten minder geluidshinder is.

Het Actieplan geluid 2018-2023 geldt tot 18 juli 2023. Daarna wordt het geactualiseerd. Download het Actieplan geluid 2018-2023 en bijhorende bijlagen:

Actieplan geluid 2018-2023.pdf

Geluidhinderknelpunten 2018-2023.pdf

Plandrempelwoningen 2018-2023.pdf

Downloads geluidsbelastingkaarten wegverkeer

Hieronder vindt u de geluidsbelastingkaarten over het wegverkeer. Per situatie zijn twee kaarten gemaakt. Op de eerste worden de geluidscontouren weergegeven en op de tweede de geluidsbelasting per pand.

PDF01-geluidscontouren-wegverkeer-etmaalperiode-2016.pdf

PDF02-geluidscontouren-wegverkeer-nachtperiode-2016.pdf

PDF03-geluidsbelaste-panden-wegverkeer-etmaalperiode-2016.pdf

PDF04-geluidsbelaste-panden-wegverkeer-nachtperiode-2016.pdf

Downloads geluidsbelastingkaarten railverkeer

Hieronder vindt u de geluidsbelastingkaarten over het railverkeer. Per situatie zijn twee kaarten gemaakt. Op de eerste worden de geluidscontouren weergegeven en op de tweede de geluidsbelasting per pand.

PDF05-geluidscontouren-railverkeer-etmaalperiode-2016.pdf

PDF06-geluidscontouren-railverkeer-nachtperiode-2016.pdf

PDF07-geluidsbelaste-panden-railverkeer-etmaal-2016.pdf

PDF08-geluidsbelaste-panden-railverkeer-nacht-2016.pdf

Downloads geluidsbelastingkaarten industrie

Hieronder vindt u de geluidsbelastingkaarten over industrie. In de kaart worden de geluidscontouren weergeven voor een etmaal. De onderste kaart geeft de geluidsbelasting in de nacht weer.

PDF09-geluidsbelasting-industrie-etmaal-Wärtsilä-2016.pdf

PDF10-geluidsbelasting-industrie-etmaal-Karba-2016.pdf

PDF11-geluid-industrielawaai-etmaal-ijsselcentrale-2016.pdf

PDF12-geluid industrielawaai-etmaal-Voorst-2016.pdf

PDF13-geluid-industrielawaai-etmaal-marslanden-2016.pdf

PDF14-geluid-industrielawaai-etmaal-hessenpoort-2016.pdf

PDF15-geluid-industrielawaai-nacht-wärtsilä-2016.pdf

PDF16-geluid-industrielawaai-nacht-karba-2016.pdf

PDF17-geluid-industrielawaai-nacht-ijsselcentrale-2016.pdf

PDF18-geluid-industrielawaai-nacht-voorst-2016.pdf

PDF19-geluid-industrielawaai-nacht-marslanden-2016.pdf

PDF20-geluid-industrielawaai-nacht-hessenpoort-2016.pdf