Geluidsbelastingkaarten

Zwolle is een bruisende stad. Veel mensen wonen, werken en recreëren er dicht bij elkaar. En daarbij wordt geluid gemaakt. We streven naar een goede balans tussen rust en reuring. We willen geluidhinder zo veel mogelijk beperken, zodat Zwolle voor iedereen een aangename leefomgeving is en blijft.

Kaarten voor wegverkeer

De gemeente heeft in 2022 geluidsbelastingkaarten gemaakt. Daarop is de geluidsbelasting te zien van het wegverkeer op woningen en andere gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. Meer informatie: Geluidsbelaste panden wegverkeer - etmaalperiodeexterne-link-icoon.

Actieplan geluid

De gemeente heeft aan de hand van de geluidsbelastingkaarten uit 2016 gekeken waar de geluidsknelpunten zijn. Vervolgens is in 2018 een actieplan geluid vastgesteld. In dit actieplan staat welke maatregelen de gemeente de komende vijf jaar neemt, om te zorgen dat er bij die knelpunten minder geluidshinder is.

Het Actieplan geluid 2018-2023 geldt tot 18 juli 2023. Daarna wordt het geactualiseerd. Bekijk het Actieplan geluid 2018-2023 en bijhorende bijlagen: