Gildenhof (Hanzebad-locatie)

De Hanzebad-locatie ligt in de Spoorzone: een deel van Zwolle dat de komende jaren zal doorgroeien naar een gebied waar wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen hand in hand gaan. Een levendig en aantrekkelijk gebied in het hart van Zwolle.

Op deze plek is na de sloop van het oude zwembad ruimte ontstaan voor nieuwbouw. Vooral huizen, maar ook kantoren en andere voorzieningen. Het is een aantrekkelijke locatie: op loopafstand van het station en in het centrum van Zwolle. 

Lees hieronder meer over de plannen of ga naar de website van Het Gildenhofexterne-link-icoon.

Het Gildenhof heeft winnend plan voor Hanzebad-locatie

Ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer gaat de Hanzebad-locatie ontwikkelen in de Spoorzone. De uitvraag van de gemeente was om circa 200 duurzame huur- en koopwoningen te bouwen. Het plan ‘het Gildenhof’ is als beste beoordeeld door de beoordelingscommissie die de plannen voor dit gebied heeft getoetst.

Het Gildenhof is één van de eerste projecten in de Spoorzone dat ontwikkeld wordt. Met de gunning is direct het startschot gegeven voor de verdere uitontwikkeling, naar verwachting start de bouw eind 2023.

De komende tijd werkt de ontwikkelcombinatie de plannen verder uit. Ook hierbij worden omwonenden, belanghebbenden en potentiële bewoners betrokken. Belangstellenden kunnen op de hoogte blijven door zich aan te melden via een e-mail aan info@hetgildenhof.nl.

Het Gildenhof

Ontmoeten, samen, gezond en duurzaamheid

In het Gildenhof staan ontmoeten, samen, gezond en duurzaamheid centraal. Er komen 242 woningen, naar een ontwerp van OZ architecten. Het Gildenhof biedt straks een thuis aan starters, kleine huishoudens, gezinnen en senioren. Ontmoeten is een belangrijk uitgangspunt binnen het Gildenhof. Dit kan in collectieve ontmoetingsplekken zoals het Gildenhuis en het Gildenpaviljoen.

De basis voor het Gildenhof is een stedelijk landschap geïnspireerd op de typisch Zwolse IJsseldelta, naar een ontwerp van LAP Landscape & Urban Design. Het Gildenhof wordt zo ingericht dat wandelen, fietsen en het openbaar vervoer de meest voor de hand liggende manieren zijn om te verplaatsen.

Het Gildenhof impressie

De stedelijke en tegelijkertijd groene omgeving past helemaal bij de toekomstige Spoorzone en de kaders die de gemeente en de partners in de Spoorzone in het ontwikkelkader voor dit gebied hebben vastgelegd. De mensen wonen hier straks in een uniek stuk Zwolle met moderne en collectieve woonvormen. Mooi is ook dat de nieuwe wijk goed aansluit op het Koggepark waardoor je een prachtige doorgaande groene verbinding hebt in de Spoorzone.

Gesprekken met buurtbewoners

Omwonenden van de Hanzebad-locatie, belanghebbenden en potentiële bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de kaders voor de ontwikkeling van deze locatie in de Spoorzone. Zo wenste men voldoende groen, licht en ruimte, een wijk die is aangepast aan het veranderende klimaat en energiezuinig is. Ook was de wens dat de woonwijk aansluit op de monumentale Spoorbrug. Deze uitgangspunten heeft de gemeente gebruikt bij de aanbesteding voor het gebied.

In maart 2018 is er een stadsbrede informatiebijeenkomst geweest en zijn de reacties van belangstellenden geïnventariseerd. Ook hebben er gesprekken met buurtbewoners plaatsgevonden. Die opmerkingen zijn meegenomen in de plannen. Zo hebben buurtbewoners onder meer input meegegeven over de hoogte en variatie van gebouwen en over de ruimte tussen de nieuwe gebouwen en huizen die er al staan. Deze wensen en eisen worden meegenomen in het vervolg. 

Gildenhof impressie

Aanbesteding 

De aanbesteding voor deze nieuwe woningen startte in november 2020, maar wat betekent dat precies? In de aanbesteding vraagt de gemeente ontwikkelaars een plan (stedenbouwkundig ontwerp) te maken. Deze plannen worden beoordeeld door een commissie. De partij met het beste plan (die het meeste punten scoort bij de beoordeling) wint de aanbesteding en krijgt de mogelijkheid om de locatie van de gemeente te kopen en het plan te realiseren. 

In de beoordelingscommissie die de plannen voor deze locatie beoordeelde zaten een projectleider, stedenbouwkundige, planeconoom, vastgoeddeskundige (alle vier van gemeente Zwolle), de secretaris van het kwaliteitsteam Spoorzone en een bewoner.

Volgens de beoordelingscommissie had de ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer het beste ontwerp. De commissie heeft daarom het college geadviseerd de opdracht voor de ontwikkeling van de Hanzebad-locatie te gunnen aan deze partij. Het college heeft dit advies overgenomen.

Impressie van het Gildenhof