Gladheidsbestrijding

Bij kans op gladheid door sneeuw of ijzel zorgt de gemeente Zwolle dat de belangrijkste wegen (hoofdwegen, busroutes en hoofdfietsroutes) goed begaanbaar blijven. De Rova voert deze taak uit.

Als vorst of sneeuwval wordt verwacht, strooit de Rova van tevoren een zoutmengsel. Bij sneeuw zetten ze ook sneeuwschuivers in.

Strooibeleid

Als het glad wordt, worden eerst de belangrijkste wegen aangepakt. Dat zijn bijvoorbeeld hoofdwegen, wegen naar wijken en bedrijventerreinen, busroutes en hoofdfietsroutes. De gemeente probeert ook (handmatig) te strooien of te vegen in winkelcentra en bij publieke instellingen. Kleinere straten zoals woonstraten, woonerven, trottoirs, overige fietspaden worden niet gestrooid of geveegd.

Wat u kunt doen

U kunt zelf helpen door stoepen, fietspaden of woonstraten die niet worden gestrooid zelf of samen met uw buren schoon te vegen of zout te strooien. 

Tips voor weggebruikers

Als u bij verwachte gladheid de weg op gaat, denk dan aan het volgende:

  • Pas uw snelheid aan;
  • Houd voldoende afstand;
  • Zorg ervoor dat uw auto, motor, brommer, fiets etc goed onderhouden  is;
  • Laat wat lucht uit de banden van uw fiets voor meer grip op een gladde weg;
  • Zet het zadel wat lager zodat u met beide voeten bij de grond kunt;
  • Houd altijd rekening met opvriezing, ook op wegen die gestrooid zijn.

Strooiroutes

Op de kaart met strooiroutes ziet u waar gestrooid en geveegd wordt. . Deze routes zijn actueel. De rode lijn geeft de hoofdinfrastructuur en de busroutes weer. De rode stippellijn de fietspaden.

De Rova wijkt in het winterseizoen (1 oktober tot en met 31 maart) niet van deze routes af. 

Als u denkt dat een weg in de strooiroute moet worden opgenomen, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente Zwolle. We kijken dan of dit past binnen ons strooibeleid. Als dat zo is, dan neemt de Rova het weggedeelte mee in de routes voor het volgende winterseizoen.

Op deze kaart staan de actuele strooiroutes aangegeven. De rode doorgetrokken lijn geeft de hoofdwegen aan, de rode stippellijn geeft de fietspaden aan.

Grote kaart weergeven (opent in nieuw scherm)externe-link-icoon