Groen groeit mee

De gemeente Zwolle presenteert haar vernieuwde groen- en recreatiebeleid. Dit plan is ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze stad en haar inwoners in deze tijd en in de toekomst. Met het vernieuwde groen- en recreatiebeleid zorgen we ervoor dat Zwolle haar groene karakter, leefkwaliteit en biodiversiteit behoudt als de stad groeit. Ook maken we daarmee onze stad beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals langdurige droogte, hitte en hevige buien. Het is een belangrijke investering in een gezonde en aantrekkelijke toekomst van de stad en Zwollenaren.

links een groene omgeving met bossen en velden, rechts een bebouwde omgeving

Wat gaan we doen?

Ons beleid heeft tien duidelijke doelen. Deze doelen zijn bijvoorbeeld: meer groen behouden en versterken, zorgen dat groen dichtbij huis is, en grote groene gebieden maken voor mensen en dieren. We willen dat het groen in de stad meegroeit. Daarom willen we voor nieuwe bouwprojecten in Zwolle 75m2 nieuw groen per woning toevoegen. We zoeken daarbij naar plekken in de stad (bij het project en op andere locaties). Zo zorgen we ervoor dat iedereen in Zwolle dicht bij groen woont en genoeg ruimte heeft om te recreëren. 

tekening van de ambitie 'groen laat Zwolle ademen'

Waarom is dit belangrijk?

Zwolle groeit de komende jaren en dat betekent dat er meer ruimte nodig is. Deze groei kan het groen onder druk zetten, maar biedt ook kansen. Het groen zal meegroeien met de stad, zodat we klaar zijn voor de toekomst. 

Groen heeft veel voordelen. Het helpt bij aanpassing aan het klimaat, zorgt voor meer verschillende planten en dieren, en biedt mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Groen is heel belangrijk voor het leefbaar houden van onze stad.

Investeren voor de toekomst

Het uitvoeren van het nieuwe beleid kost veel geld. Een deel van deze kosten wordt betaald door de natuurinvesteringsagenda (NIA). Voor de overige kosten wordt gezocht naar andere financieringsmogelijkheden.

Kaart van Zwolle. De groen- en recreatiegebieden worden gekleurd weergegeven.

Met en voor Zwolle

Bij de ontwikkeling van dit beleid zijn verschillende belangenorganisaties en ondernemers in Zwolle nauw betrokken geweest. Samen hebben we een plan opgesteld dat breed gedragen wordt.

Wat gebeurt er nu?

Het conceptplan ligt van 18 juni tot en met 30 juli 2024 ter inzage voor Zwollenaren, ondernemers en belangstellenden in het stadhuis (Grote Kerkplein 15) en stadskantoor (Lübeckplein 2), na telefonische afspraak via 14038. Het plan is ook online te bekijken via de links onderaan deze pagina.

Gedurende de inzageperiode kunt u als inwoner of ondernemer van Zwolle uw zienswijzen indienen. Dit kan via een email aan postbus@zwolle.nl t.a.v. mevrouw A. Feijen. Na deze inzageperiode worden alle reacties bekeken en verwerkt, waarna het plan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.

Inloopbijeenkomst gemist?

De gemeente organiseerde op dinsdag 25 juni in het stadskantoor aan het Lübeckplein een inloopbijeenkomst voor iedereen die een vraag, tip of opmerking heeft over de plannen. Hebt u deze inloopbijeenkomst gemist? Stuur dan uw reactie via een email aan postbus@zwolle.nl t.a.v. mevrouw A. Feijen.

Onze ambities