Han Goodijk

Stedenbouwkundige

Han is senior ontwerper van de Gemeente Zwolle. 'Een grote diversiteit aan plannen, vragen om samenhang en continuïteit. Als ontwerper ben ik vanaf 2000 betrokken bij de ruimtelijke kwaliteit van onze geweldige historische binnenstad. Op alle schaalniveaus van ontwikkelingsprogramma, begeleiding van bouwplannen tot inrichting van plein of straat draag ik graag mijn steentje bij. Uitgangspunt daarbij is dat elk ontwerp zich naadloos voegt in het dna van de binnenstad maar ook een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de binnenstad tot een van de beste binnensteden van Noord Nederland.'