Hedwig Duteweerd

Beleid Bedrijventerreinen, Logistiek en Maakindustrie

Hedwig Duteweerd is senior beleidsadviseur bedrijventerreinen en logistiek in Zwolle.

Wat houdt jouw functie in?

Samen met mijn collega's van het team Economie maak ik werk van de groei van de economie in Zwolle en de regio. Ik focus daarbij op de mogelijke uitbreiding van bedrijven gevestigd op Hessenpoort en de keten van bedrijven die verbonden is met logistiek (clusters). Ik ga met bedrijven in gesprek over wat voor hen nodig is om te groeien in Zwolle. En met het versterken van clusters lever ik een bijdrage aan het Economisch Perspectief.

Daarbij ben ik betrokken bij diverse economische opgaven van onze stad, regio en provincie. Ik ben de Zwolse schakel in de samenwerking met Port of Zwolle en werk nauw samen in het netwerk van Port of Logistics Overijssel (POLO). Ook adviseer ik over de haalbaarheid van een railterminal en denk ik mee met de verduurzaming van Hessenpoort, beide in het kader van de Regio Deal Zwolle.

Tot slot ben ik accounthouder voor de bedrijven gevestigd op Voorst.

Hedwig is het eerst aanspreekpunt voor:

  • Beleidsontwikkelingen bedrijventerreinen
  • Logistiek
  • Port of Zwolle / Regio Deal
  • Maakindustrie
  • Ondernemers op bedrijventerrein Voorst