Het Engelse Werk

Het Engelse Werk is het best bezochte en oudste park van Zwolle. Het is samen met de singels aangelegd op voormalige vestingwerken, vanaf de eerste helft van de 19e eeuw. Het park is een rijksmonument. Als rijksmonument, is er een subsidie toegekend voor het onderhoud voor een periode van 2019 - 2024.

Zwolle onderhoudt en verbetert geliefde park Het Engelse Werk

Subsidie en onderhoud

De subsidie van het Rijk gaat om een bedrag van zeventigduizend euro over een periode van 2019 – 2024. Als eerste is er in 2019 een beschrijving van de historische waarden van het park gemaakt, door SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen uit Wageningen. Daarop volgend is in 2020 een overzicht gemaakt van verbeterpunten in het Engelse Werk. Een deel daarvan kan via het reguliere onderhoud worden gedaan. Voor een ander deel is ‘groot onderhoud’ nodig. Daarvoor is in de komende jaren het subsidiegeld beschikbaar. 

Nieuwe ligweide

Bezoekers krijgen in het park meer ruimte om bijvoorbeeld te liggen of sporten. In het park komt een nieuwe ligweide als gazon. Dit wordt gerealiseerd door een klein deel van het ruige gras te beheren als gazon en het gras voor bezoekers goed begaanbaar te maken.

Opknapbeurt voor een geliefde plek aan het water

Een voor de bezoekers geliefde plek aan het water in het Engelse Werk is door het intensief gebruik versleten. Deze plek krijgt daarom een opknapbeurt. Dit gebeurt met onder meer het plaatsen van prettige zitgelegenheden, toevoegen van nieuwe sierheesters, veranderen van de verharding en eventueel aanvullen met bosplantsoen. Daarvoor is op dit moment een schets gemaakt, die de komende tijd wordt uitgewerkt. 

Meer zicht op het Vogeleiland 

De oevers aan de buitenzijde van de vijver wordt voor een deel vrij gemaakt van hoge beplanting zoals struiken, opslag en riet. Om op het eiland de natuur haar gang te laten gaan wijkt het af van het originele ontwerp, maar het heeft grote waarden voor de natuur in het Engelse Werk. De doorkijk naar het eiland wordt straks voor bezoekers verbeterd. Hoge beplanting in de doorkijk wordt hiervoor verwijderd.

Ruimte onder de linde

De ruimte op het voormalige bolwerk van Het Engelse Werk vraagt om een ontwerp, om de kenmerken van het oorspronkelijke plan terug te brengen. Oude zichtlijnen naar het omliggende landschap worden weer teruggebracht. Er komen nieuwe prettige zitgelegenheden met uitzicht en nieuwe sierheesters.

Nieuwe bomen

Op verschillende plekken in het park komen extra bomen. De nieuwe bomen versterken de overgang bos - park. Ook worden plekken opgevuld met nieuwe bomen van reeds verdwenen bomen door storm en ziekte en worden speciale plekken gemarkeerd. Voorbeelden van de nieuwe bomen zijn: haagbeuk (Carpinus betulus), blikeik (Quercus velutina), tamme kastanje (Castanea sativa), Hollandse linde (Tilia x europea), varenbeuk (Fagus sylvatica Áspenifolia’), zomereik (Quercus robur).

Ligweide definiëren

De rand van de ligweide wordt duidelijker begrenst door een ander maaipatroon. De ligweide krijgt daardoor meer een eigen plek. Het opkronen van de Koningslinde (Beatrixboom) zorgt ervoor dat de linde een prominentere plek krijgt op de ligweide.