Het riool is geen alleseter

Wat mag je door de wc en gootsteen spoelen en wat niet? Helaas gooien mensen nu nog vaak veel troep in de wc of in de gootsteen, omdat ze denken dat dat wel kan. Deze troep veroorzaakt onnodige verstoppingen en watervervuiling. Daarom heeft de gemeente voor alle Zwolse basisscholen een riolering lespakket 'Het riool is geen alleseter!' ontwikkeld. Zo komen de kinderen op een speelse manier meer over de nut en noodzaak van het riool te weten.

Leren en spelen

Tijdens het kijken van een erg leuke animatiefilm (duur 5 minuten) in de klas en het spelen van een rioolquiz, leren de leerlingen wat meer over de geschiedenis, werking en het gebruik van het riool.

De animatiefilm is leuk en goed toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar. Daarna kunnen zij onder begeleiding van een leerkracht of een ouder de rioolquiz spelen waarin de onderwerpen uit de animatiefilm aan bod komen. De quiz bestaat uit twaalf vragen. Aan de hand van de antwoorden geeft de leerkracht verdere uitleg. Aan het eind van de rioolquiz, krijgt elk kind een Rioolmonstersleutelhanger en een gedrukt exemplaar van de Rioolquiz voor thuis. Die rioolquiz kunnen ze thuis op het toilet ophangen voor een leuke en een leerzame opdracht bij elk toiletbezoek.

Riooleducatie

Het riool is geen alleseter!

De les kan door de leerkracht/ouder zelf begeleid worden. Aan het einde van de les weten de leerlingen meer over de nut en noodzaak van het riool en krijgt iedere leerling een (gratis) rioolmonstersleutelhanger en een exemplaar van de rioolquiz mee voor thuis.

Inhoud van het riolering lespakket

Materialen die hierbij horen:

  • Animatiefilm 'Het riool is geen alleseter!'
  • Rioolquiz 'Test jouw rioolkennis!'
  • Rioolmonster sleutelhanger
  • Rioolquiz voor thuis

Scholen en buitenschoolse opvang (BSO's) in Zwolle kunnen de sleutelhangers en de Rioolquiz kosteloos ontvangen door te mailen aan riolering@zwolle.nl. Een overzicht van vragen en antwoorden van de Rioolquiz staat voor leerkrachten op Prezi Riooleducatieexterne-link-icoon.

  • Geschikt voor: 4-7 en 7-10 jaar
  • Jaargetijde: hele jaar
  • Locatie: in de klas
  • Kosten: gratis