hoe werkt het riool

Hoe werkt het riool?

Het afvalwater komt terecht in het openbare riool. Via buizen en pompen stroomt het afvalwater naar de rioolwaterzuiverings-installatie, waar het wordt gezuiverd. Regenwater loopt via afvoergoten en straatkolken in het riool waar het naar het oppervlaktewater stroomt of in de bodem infiltreert. Straatkolken zijn uitsluitend bedoeld voor regenwater. U draagt bij aan een beter milieu door geen afvalwater of troep in straatkolk te gooien.

Voorkom verstopping: gebruik uw wc en gootsteen niet als afvalbak! 

Een verstopt riool is altijd vervelend. De verstopping kan bij u thuis ontstaan of bij u in de straat. De gootsteen loopt niet leeg, het toilet stroomt over. En dat leidt weer tot viezigheid, stank, overlast en andere ellende. Niet erg hygiënisch voor u, en bovendien zelfs schadelijk voor de volksgezondheid. Door “vreemd” vast afval in het riool raken de pompen van de rioolgemalen of de zuiveringsinstallatie, die uw afvalwater zuivert, verstoord. Sommige chemicaliën veroorzaken in het riool explosieve gassen en brengen schade toe aan de rioolwaterzuiveringsproces en aan het milieu. Uiteindelijk betaalt u, de belastingbetaler, de rekening van de schade. Daarom gebruik uw wc en gootsteen niet als afvalbak! Hiermee voorkomt u verstoppingen en zorgt u ook goed voor het milieu!  

Het riool is geen alleseter

Het riool is er voor afvoer van plas, poep, wc-papier en (vuil)water uit huishoudens (douche, toilet, gootsteen, was en afwasmachine). Alléén plas, poep, wc-papier en vuilwater mogen mee het riool in! Andere spullen verstoppen het riool en verstoren de rioolwaterzuivering. Op veel plekken in Zwolle wordt het regenwater, het water van de straten en daken direct naar het oppervlaktewater (sloten en vijvers) of via de bodem afgevoerd. Gooi daarom geen afvalwater op straat en spoel geen emmers sop door de straatkolk, want dit vervuilt het oppervlaktewater of het grondwater.  

Rol van de gemeente

 De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van het openbare rioolstelsel. Om de werkzaamheden te kunnen betalen is er een gemeentelijke rioolheffing. Iedere perceeleigenaar van Zwolle met een aansluiting op het riool draagt zodoende bij aan deze belangrijke voorziening. Maar het is natuurlijk erg zonde om een deel van het geld te moeten besteden aan zaken die we met z’n allen eenvoudig kunnen voorkomen! 

Uw verantwoordelijkheid 

 Als eigenaar van een woning, betaalt u zelf voor uw aansluiting op het riool. De kosten van een verstopping zijn daarom voor uw rekening. Ook bij huurders komen de kosten van rioolverstoppingen veelal voor eigen rekening. Dus of u nu eigenaar of huurder bent, onnodig geld uitgeven kunt u beperken door een verstopt riool te voorkomen. 

foto: Stichting Rioned

Waar laat ik mijn afvalresten?

Om storingen in het rioolstelsel te voorkomen en om het milieu te ontzien, is het belangrijk bewust om te gaan met het riool. Vast afval hoort in de vuilniszak. Wanneer dit niet gebeurt kan het riool verstopt raken, pompen kunnen vastlopen en moeten er extra kosten voor zuivering gemaakt worden. Hieronder treft u een overzicht van verschillende afvalstoffen en waar u deze kan laten.

Binnenshuis

Inleveren als chemisch afval. 

Etensresten kunt u achterlaten in de GFT-bak. 

Plaats een afvalbak naast het toilet en deponeer het daar in.

Inleveren bij de apotheek of als chemisch afval inleveren. 

Opvangen en inleveren als chemisch afval. Kwasten afgesloten met een beetje water of oplosmiddel bewaren.

Dit afval kan in de afvalbak. Uitsluitend kattenbakkorrels met een milieukeurmerk mogen in de groen afvalcontainer. 

Lever resten verf in als chemisch afval. 

Teruggieten in de verpakking en in de afval bak deponeren. Gestold vet kan in de afvalbak of breng het naar een inzamelpunt. 

Buitenshuis

Was uw auto op een autowasplaats of in een wasserette.

Laat drogen en lever het gescheiden in. 

Verwijder onkruid met de hand, brand het weg of borstel het weg. Of bestrijd het met milieuvriendelijke middelen (organische vetzuren).

Maak de hele tuin waterdoorlatend, voorzie terras en paden van bijvoorbeeld grind, gravel, cacaodoppen enzovoort. 

Dit vuil veegt u op en deponeer het in de afvalbak.

Veeg vuurwerkresten op en deponeer deze in de afvalbak.

Wist u dat...

  • Een inwoner spoelt jaarlijks gemiddeld 3,5 kilo afval per persoon door het riool. Dat is voor heel Zwolle te vergelijken met twee voetbalvelden gevuld met volle vuilniszakken.
  • Afvalstoffen die in de vuilnisbak horen, kunnen leiden tot dichtgeslibde riolen en vastgelopen gemalen en extra kosten voor rioolwaterzuivering. Het repareren van dichtgeslibde riolen en vastgelopen rioolpompen kost de gemeente al snel vele tienduizenden euro’s op jaarbasis.
  • Het Zwolse rioolstelsel is meer dan 800 kilometer riolering, 600 rioolgemalen/pompunits en 150 kilometer persleidingen om het water af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat is ongeveer van Zwolle tot ruim voorbij Parijs. Als we het opnieuw moesten aanleggen, zou dat maar liefst  500 miljoen euro kosten.
  • Per jaar voert de Zwollenaar gemiddeld 45.000 liter afvalwater af door het riool. Dat is voor heel Zwolle te vergelijken met 1700 wedstrijdzwembaden van 50 m.