Hubald van Ark

Teamleider Economie en Circulaire Economie

Hubald van Ark werkt samen met collega’s aan een vitale economie in Zwolle die meegroeit met de ambities van de stad en de regio. Een economie die werkgelegenheid biedt voor inwoners van de stad én vanwege de centrale ligging van belang is voor de hele regio.

Daarnaast zet hij zich in voor een circulaire economie: een economie die volhoudbaar is en een goede balans beoogt tussen People, Planet en Profit. Daarbij richt hij zich met name op nieuwe businessmodellen voor ondernemers.

Wat houdt jouw functie in?

“Het tijdig signaleren van kansen en bedreiging voor onze economie, en daarmee de werkgelegenheid, is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ondernemers moeten zich thuis voelen in Zwolle en de gemeente faciliteert ze daarin. Daarnaast willen we ondernemerschap ook stimuleren, onder jongeren bijvoorbeeld.

Het realiseren van een circulaire economie betekent een andere manier van denken én van ondernemen. Het levert nieuwe vraagstukken op en vraagt om nieuwe verdienmodellen. Met verschillende partijen uit de stad en de regio willen we een economie creëren die op lange termijn bijdraagt aan de werkgelegenheid van Zwolle. Ondernemers zijn daarbij van groot belang. Ik denk mee over het faciliteren en stimuleren van ondernemers en het wegnemen van belemmerende regelgeving. Ook ben ik betrokken bij onze Topinnovatiecentra, de economische ontwikkelingen in de Spoorzone en draag ik actief bij aan sociaal ondernemerschap.

Als teamleider Economie probeer ik samen met de collega’s en partners in de stad de juiste prioriteiten te stellen, zodat we een vitale economie in de stad en regio Zwolle blijven. Nu én in de toekomst.”

Hubald van Ark is het eerste aanspreekpunt voor:

  • Algemene economische vraagstukken voor stad en regio Zwolle
  • Accountmanagement
  • Circulaire economie