Huisregels ceremonie op locatie

Huwelijk / partnerschapsregistratie eigen gekozen locatie

In de gemeente Zwolle kunt trouwen of een partnerschap sluiten op een door u zelf gekozen locatie.

Daarbij is het volgende van belang:

  • Mogelijk heeft u voor de entourage op de (trouw)dag een vergunning nodig (bijvoorbeeld voor een partytent, muziek). Wij adviseren u deze vergunning tijdig aan te vragen bij de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle.
  • Het tijdstip dat is aangegeven op het reserveringsformulier is het tijdstip waarop de ambtenaar uw huwelijk of partnerschap sluit.
  • U staat garant voor de veiligheid van de ambtenaar.
  • Als de ambtenaar zich onveilig voelt op de locatie heeft de ambtenaar de bevoegdheid om niet verder te gaan met het sluiten van het huwelijk/de partnerschap. Er is dan geen recht op restitutie van (of een deel van) de leges.
  • U kunt de Gemeente Zwolle niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente

De ambtenaar die uw huwelijk/partnerschap sluit, neemt minimaal één week voor de datum van uw huwelijk/partnerschap telefonisch contact met u op. De ambtenaar maakt een afspraak om met u de ceremonie door te nemen.

Tot 4 weken voor de huwelijksdatum kunt u uw voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven aan afdeling burgerzaken. De trouwambtenaren werken op oproepbasis. Het kan daardoor voorkomen dat de ambtenaar van uw keuze niet beschikbaar is.

Afdeling burgerzaken wijst u dan een andere ambtenaar toe. Hierover krijgt u niet apart bericht.

Het houden van een toespraak door een derde is niet mogelijk. Dit kan alleen als er een eigen trouwambtenaar voor één dag wordt benoemd en die dan ook het huwelijk sluit.

Eigen ambtenaar burgerlijke stand

Het is mogelijk een ‘eigen’ ambtenaar burgerlijke stand te kiezen die uw huwelijk/ partnerschap sluit. Dat mag een willekeurig persoon zijn, bijvoorbeeld de vader van de bruid of een tante die ambtenaar burgerlijke stand is in een andere gemeente.

Het college wijst dan de persoon voor één dag aan als ‘buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand’ van de gemeente Zwolle. Als de persoon niet in een andere gemeente ambtenaar burgerlijke stand is, moet de persoon worden beëdigd door de rechtbank in Zwolle.

De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Zwolle voor het sluiten van het huwelijk/partnerschap.

Bij het huwelijk is een Zwolse ambtenaar aanwezig. Deze ambtenaar is ter ondersteuning van de 'eigen' ambtenaar. De Zwolse ambtenaar zorgt bijvoorbeeld dat de benodigdheden voor het sluiten van een huwelijk (bijv. de trouwakte, huwelijksboekje etc) aanwezig zijn op de locatie waar het huwelijk wordt gesloten. Ook zorgt deze ambtenaar dat de trouwakte weer terugkomt bij de afdeling burgerzaken voor verwerking van het huwelijk in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De Zwolse ambtenaar heeft geen bemoeienissen met de voorbereidingen van de toespraak van de eigen ambtenaar.

Formulieren voor de benoeming kunt u aanvragen bij de afdeling Burgerzaken. Uiterlijk 6 weken voor de datum van het huwelijk/partnerschap moet u de aanvraag en de benodigde formulieren inleveren!

Kosten aanwijzing 2022
Aanwijzing buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Kosten
zonder beëdiging € 123,00
met beëdiging € 199,00

Uitleg over het naamgebruik

In Nederland is er een onderscheid tussen:

  • geslachtsnaam (achternaam) en
  • naamgebruik

In het Nederlands recht verandert de achternaam niet door het huwelijk/partnerschap. In het Burgerlijk Wetboek staat dat in het maatschappelijk verkeer echtgenoten/partners elkaars naam mogen gebruiken. De achternaam wijzigt dus niet.

In het trouw/partnerschapsboekje staat daarom bij de geslachtsnaam voor en na het huwelijk/de partnerschap dezelfde achternaam vermeld. Ook in de bevolkingsadministratie blijft u vermeld staan met uw eigen achternaam.

De verklaring naamgebruik kunt u enkele dagen na uw huwelijk/partnerschap zelf aanpassen via uw eigen DigiD.

Gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Dat betekent dat vanaf die datum uw huwelijk of geregistreerd partnerschap niet meer automatisch sluit in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat:

  • de bezittingen en schulden van de partner blijven na het trouwen alleen van die partner;
  • erfenissen en schenkingen gekregen tijdens huwelijk blijven van één partner en vallen niet in de gemeenschap.

Al het andere vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, valt wel in de gemeenschap en is van beide partners. Wilt u dit anders, dan moet u bij de notaris voor het huwelijk aanvullende voorwaarden laten opmaken.

Het is belangrijk dat bij het begin van het huwelijk goed is vastgelegd welk vermogen van welke partij is.

Als u  voor het huwelijk samen een huis koopt en een hypotheek hebt, blijft dit ook na het sluiten van het huwelijk van het paar samen.

Paren die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd, zijn in gemeenschap van goederen getrouwd tenzij huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Voor deze personen verandert er niets per 2018.   

Parkeren in de binnenstad

Indien u geen gebruik maakt van de reguliere parkeerplaatsen, kan het mogelijk zijn dat u een vergunning nodig hebt voor het parkeren van uw trouwauto. Informeer hier tijdig naar bij de afdeling Burgerzaken bij de gemeente, tel. 14038.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 038 (vijf cijfers).

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle