Joke Kok

Joke Kok maakte de stap van het bedrijfsleven naar gemeente Zwolle. Ze hield zich bezig met digitalisering, maar is nu al vier jaar procesmanager bij het programma Energietransitie.

Joke Kok

‘Ik ben de leefwereld ingegaan’, zegt ze. ‘In mijn huidige baan werk ik veel samen met bewoners. Echte mensen in plaats van een muis op een schermpje. Ik realiseer mij nu hoeveel impact wij hebben op het leven van mensen. Een beslissing kan grote gevolgen hebben. Dan besef je pas wat het betekent om bij een publieke dienst te werken. Wat ik doe, heeft zin. Het gaat ergens over. Ik ga voor de publieke in plaats van de materiële winst.’

Succesfactoren participatie

Wat zijn de succesfactoren van participatie met bewoners? ‘Het is mijn visie dat we het beste resultaat bereiken samen met bewoners. Wat mij behoorlijk heeft geraakt, is het wantrouwen naar de overheid in het algemeen. Ik heb daar begrip voor. In ieder geval laat ik zien dat ik zelf wel te vertrouwen ben, onder meer door afspraken na te komen en een realistisch beeld te schetsen van situaties. Wij vragen veel vertrouwen van inwoners. Dat krijg je alleen maar terug als je zelf ook vertrouwen geeft en niet in een control-kramp schiet.’

Mensen stimuleren

Is Zwolle vooruitstrevend in energietransitie? ‘Ja, absoluut. We werken onder meer aan een aanpak tegen energiearmoede. Zwolle stimuleert onder meer buurtinitiatieven. Vrijwilligers komen in actie om energie te besparen. Denk aan klussers die huizen isoleren met kleine energiebesparende maatregelen, maar ook aan energiecoaches. Het is onze visie dat we als Zwolle vanuit de wijken de energietransitie kunnen stimuleren.’