Kabels en leidingen

Alleen al de buitenste laag van de aarde is wel 50 kilometer dik. Toch gebruiken we meestal slechts de eerste paar meters van de ondergrond. Kabels en leidingen nemen verreweg de meeste ruimte in beslag in de ondiepe ondergrond. Dit is ook best logisch wanneer je bedenkt dat het erg onhandig is om een leiding 100 meter diep in de grond te leggen.

Drukte in de ondergrond 

In de Zwolse ondergrond is het enorm druk. Bijna alle kabels en leidingen in jouw huis lopen via de ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan gas, elektriciteit, internet, drinkwater, en afvalwater. Hoe meer huizen in een bepaald gebied, des te drukker het is in de ondergrond. Als je alle kabels en leidingen in de gemeente Zwolle achter elkaar zou leggen zou je een retourtje Barcelona halen!

De gemeente Zwolle, zoals vele gemeenten in Nederland, staat voor een enorme opgave: er moeten steeds meer kabels en leidingen in de grond liggen. Toch wordt de ruimte om deze neer te leggen niet groter. De binnenstad is bijvoorbeeld van oudsher relatief krap. Hier is het moeilijker om nieuwe infrastructuur aan te brengen. 

Een manier om daarmee om te gaan is stapelen. Helemaal onderin liggen de drinkwaterleidingen. Daarboven liggen gas en elektra en daar weer boven liggen de kabels voor data. Je kan je waarschijnlijk voorstellen dat het een uitdaging is wanneer er helemaal onderin een drinkwaterleiding vervangen moet worden. Je moet dan namelijk langs alle andere kabels en leidingen voordat je erbij kan.

Woningbouwplannen

We zijn van plan om in Nederland bijna een miljoen nieuwe woningen te bouwen voor 2030. Als de plannen van het kabinet door gaan dan zullen tussen de 10.000 tot 25.000 van die woningen in de gemeente Zwolle komen. Al deze woningen moeten voorzien worden van water, elektriciteit, internet en warmte.

Kabels en leidingen neerleggen is makkelijker wanneer de nieuwe woningen in het landelijk gebied liggen. Hier is het nog niet zo druk in de grond.  Dit wordt een stuk complexer bij het bouwen tussen bestaande woningen. Dit moet goed gecoördineerd worden.

De energietransitie

Met de energietransitie komt daar nog een nieuwe uitdaging bovenop: we moeten zo snel mogelijk van het aardgas af. Een alternatief voor aardgas is een warmtenet, meer hierover lees je op de pagina over de energietransitie.

Bij het aanleggen van een warmtenet komt heel wat kijken. De leidingen voor warmtenetten zijn breed en warm. Deze kunnen niet meer zoals andere kabels en leidingen onder de stoep en worden daarom onder de doorgaande weg gelegd. De vraag is wel of daar in bepaalde wijken, of in bepaalde straten, plek voor is.

Omdat warmtenetten breed en warm zijn, wil je die niet naast drinkwaterleidingen hebben liggen. Drinkwaterleidingen mogen namelijk niet te veel opwarmen. Daarnaast gaan we meer gebruik maken van elektriciteit, wat betekent dat er meer elektriciteitskabels de grond in moeten. Conclusie: het coördineren van kabels en leidingen is nog niet zo makkelijk!

Er liggen veel leidingen in de grond, het lijkt erop alsof er geen leiding meer bij kan.