Karel Bolt is namens de gemeente strategisch gesprekspartner van de vier Zwolse topinnovatiecentra. Vanuit de afdeling Ruimte & Economie is hij betrokken bij de economische doorontwikkeling van de Spoorzone.

Wat houdt jouw functie in?

“In samenwerking met het regionale bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen heeft de gemeente vier topinnovatiecentra opgericht: het Polymer Science Park voor de kunststoffenindustrie, het Health Innovation Park voor innovaties in de zorgsector, Climate Campus gericht op klimaatadaptatie en de Enexis Campus gericht op de energietransitie.

Samen met regiopartners wil Zwolle deze topinnovatiecentra de komende jaren een stap verder brengen voor een nieuwe economie, een toekomstbestendige beroepsbevolking en beantwoording van maatschappelijk vraagstukken. Ik stimuleer de samenwerking tussen de launching partners en de topinnovatiecentra.

Vanuit de afdeling Ruimte & Economie ben ik betrokken bij de economische doorontwikkeling van de Spoorzone tot een bruisend innovatiedistrict in Zwolle. In de Spoorzone werkt de gemeente nauw samen met ondernemers, onderwijs- en culturele instellingen om van dit gebied een vernieuwende aantrekkelijke plek te maken om succesvol te ondernemen en met plezier te wonen én te recreëren.

Karel Bolt is aanspreekpunt voor: