Klantervaringsonderzoek Jeugdhulp Zwolle 2023

De gemeente Zwolle heeft voor het achtste jaar op rij onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners die jeugdhulp ontvingen. Gemeenten zijn verplicht om dit onderzoek te doen. De gemeente Zwolle gebruikt de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp te verbeteren.

In totaal zijn ongeveer 3.000 jongeren en ouders van kinderen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvingen een vragenlijst. In totaal vulden 253 jongeren en ouders (191 ouders en 62 jongeren) de vragenlijst in. Daarmee komt de respons uit op 10%. Omdat de respons zo laag is zijn de cijfers over het algemeen niet voldoende representatief.

Over het algemeen zijn jongeren en ouders positief over de jeugdzorg. Een grote meerderheid van de ouders en jongeren is tevreden over de jeugdhulp. Zo zijn jongeren tevreden over de deskundigheid van de hulpverlener (76% van de jongeren) en ze ervaren dat ze serieus woerden genomen (82% wordt serieus genomen). Ook weten ze waar ze terecht kunnen voor hulp (89%).

Dit jaar merken de jongeren wat vaker resultaten van de hulp dan in 2022. Vooral wat betreft hun participatie ervaren jongeren vaker verbeteringen. Een verklaring hiervoor is dat er een einde is gekomen aan de coronapandemie. Zo zeggen jongeren bijvoorbeeld vaker dat de hulp hen heeft geholpen bij school, werk of dagbesteding (63% vergeleken met 54% in 2022) en bij relaties met vrienden en anderen (47% vergeleken met 35%).

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).