Bescherming persoonsgegevens bij onderzoek

Wanneer de gemeente Zwolle onderzoek doet en hiervoor gegevens van mensen nodig heeft, worden deze gegevens goed beschermd. Onderzoeken worden gedaan door de afdeling Informatievoorziening. Zij werken volgens de regels (gedragscode) voor Onderzoek en Statistiek. Deze regels zijn opgesteld door MOA, Center for Marketing Intelligence & Research (Marktonderzoekassociatie.nl), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Doordat we ons houden aan de gedragscode voldoen we aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Tien Gouden Regels

De gemeente Zwolle heeft 10 Gouden Regels opgesteld voor onderzoek, statistiek en gegevensbescherming, waaraan ons onderzoeksteam zich houdt:

  1. De afdeling Informatievoorziening laat de respondent (degene die meedoet aan het onderzoek) weten wat het doel is van het onderzoek.
  2. De respondent wordt met respect behandeld, ook wanneer hij niet aan het onderzoek mee wil werken. Een weigering is een weigering.
  3. Er worden niet meer gegevens dan nodig verzameld voor het doen van het onderzoek.
  4. De afdeling Informatievoorziening is zorgvuldig bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, herkomst, politieke mening/overtuiging, inkomen, gezondheid en seksuele leven.
  5. Alle persoonsgegevens worden geheimgehouden.
  6. Persoonsgegevens waarbij na te trekken valt om wie het gaat, worden zo snel mogelijk anoniem gemaakt.
  7. Persoonsgegevens waarbij na te trekken valt om wie het gaat, worden niet bewaard.
  8. In de uitkomsten van het onderzoek zal nooit iets te lezen zijn over individuele respondenten met persoonsgegevens waarbij duidelijk is om wie het gaat, tenzij de respondent daar duidelijk toestemming voor heeft gegeven.
  9. De afdeling Informatievoorziening neemt technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde gegevens goed te beveiligen, en ervoor te zorgen dat ze niet op de verkeerde manier worden gebruikt.
  10. Voor vragen of opmerkingen over onderzoeken kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle via onderzoek@zwolle.nl.

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon kunt u meer informatie vinden over de gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens bij onderzoek en statistiek.