Bescherming persoonsgegevens bij onderzoek

De afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Zwolle werkt volgens de gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, opgesteld door MOA, Center for Marketing Intelligence & Research (Marktonderzoekassociatie.nl), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Tien Gouden Regels voor onderzoek, statistiek en gegevensbescherming:

  1. De afdeling Onderzoek en Informatie informeert de respondent over het doel van het onderzoek.

  2. De respondent die aan het onderzoek deelneemt wordt met respect behandeld, ook wanneer hij niet wenst deel te nemen, een weigering is een weigering.

  3. Er worden niet meer gegevens dan noodzakelijk verzameld voor de uitvoering van het onderzoek.

  4. De afdeling Onderzoek en Informatie is extra zorgvuldig bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens. Dit zijn onder andere persoonsgegevens omtrent iemands godsdienst of levensovertuiging, herkomst, politieke gezindheid, inkomen, gezondheid en seksuele leven.

  5. Alle persoonsgegevens worden strikt geheim gehouden.

  6. Persoonsgegevens in identificeerbare vorm worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

  7. Persoonsgegevens in identificeerbare vorm worden niet bewaard.

  8. Er wordt nooit gerapporteerd over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

  9. De afdeling Onderzoek en Informatie neemt technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik.

  10. Voor vragen of opmerkingen over onderzoeken kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over de gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens bij onderzoek en statistiek.