Gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad heeft als belangrijkste taken het vaststellen van het beleid en het toezien op uitvoering van dit beleid. De raad krijgt ambtelijk ondersteuning van de raadsgriffier.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan die gemeenteraad.

Ambtelijke organisatie

De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van en het ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie, is aanwezig bij de vergaderingen van het college en maakt onderdeel uit van het Managementteam Zwolle (MTZ).

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. . De organisatie telt 26 afdelingen en een MT Zwolle. Het onderstaande organogram toont de organisatie als netwerk in verbinding met haar omgeving met de stad als middelpunt.

Organogram-gemeente-zwolle-jan-2020.pdf

Sociaal jaarverslag 2020

Door corona was 2020 een bijzonder jaar, ook voor medewerkers van de gemeente Zwolle. Het was een periode waarin de organisatie klaarstond voor de stad en met passie verbinding maakte met inwoners en bedrijven in deze lastige tijd. De medewerkers deden dit samen, maar iedereen op zijn of haar eigen manier.

Het sociaal jaarverslag geeft een overzicht hoe Zwolle goed werkgeverschap in 2020 invulling heeft gegeven. 

sociaal-jaarverslag-2020.pdf