dossier iconWoo-verzoeken

1. Woo-verzoek

De gemeente Zwolle geeft informatie over  haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Wilt u meer weten? Dan kunt u aan de gemeente vragen om de informatie die u zoekt openbaar te maken. Dit heet sinds 1 mei 2022 een Woo-verzoek. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat in principe iedereen informatie  die de gemeente heeft, kan krijgen. Behalve als er een goede reden is om iets niet openbaar te maken.

2. Hoe het werkt

  • Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.
  • U kunt uw verzoek per brief of e-mail richten aan gemeente Zwolle(het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester), of een afdeling van de gemeente of een ambtenaar met wie u contact heeft.
  • Uw verzoek moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.  Bijvoorbeeld de invoering van betaald parkeren binnen uw wijk of de vergunningverlening voor de bouw van een pand in de stad.
  • Uw verzoek moet gaan over informatie die bij de gemeente Zwolle aanwezig is.Meestal zijn dat documenten, maar het kunnen ook foto’s , films of geluidsbanden zijn.  
  • U geeft in uw verzoek zo precies mogelijk het onderwerp aan waarover u informatie wilt en welke stukken u daarover wil ontvangen.

3. Beslissing op uw verzoek

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit op uw verzoek. Deze termijn kan met nog eens 2 weken verlengd worden.

4. Verzoek geweigerd

Soms kan een Woo-verzoek ook worden geweigerd. Bijvoorbeeld omdat het bij de gevraagde informatie gaat om bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt. Of wanneer het informatie betreft waarvan de openbaarmaking inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van personen die betrokken zijn bij het onderwerp waarover informatie wordt gevraagd.  

5. Publicatie Woo-verzoeken

De gemeente Zwolle publiceert de Woo-verzoeken en de beslissingen hierop op de gemeentelijke website, met daarbij de stukken die op grond van de beslissing openbaar worden gemaakt. Hieronder vindt u het overzicht van de beslissingen op Woo-verzoeken per kalenderjaar. 

6. Woo-contactpersoon

Binnen de gemeente Zwolle is er een contactpersoon aangesteld. De contactpersoon is op de hoogte van de informatie die bij de gemeente berust. De informatie kan ook aan u verstrekt worden indien het om een kleine hoeveelheid documenten gaat. Mocht het om een grotere hoeveelheid documenten gaan dan zal het verzoek worden opgeschaald naar een Woo-verzoek. Als u vragen heeft over informatie die bij de gemeente berust kunt u mailen naar woocontactpersoon@zwolle.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle