dossier iconWoo-verzoeken

U kunt aan de gemeente vragen om de informatie die u zoekt openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek.

Woo-verzoek

De gemeente Zwolle geeft informatie over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media.  Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek doen. De informatie uit Woo-verzoeken maken wij voor iedereen openbaar onderaan deze webpagina. 

Informatieverzoek

U kunt ook een informatieverzoek doen. Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. Ook voor algemene vragen kunt u het best een informatieverzoek doen. Vul voor een informatieverzoek dit contactformulier in. 

Hoe u uw Woo-verzoek doet

U kunt op 3 manieren een Woo-verzoek indienen: digitaal, per post of telefonisch.  

Digitaal

Per post

Stuur uw Woo-verzoek naar:

Gemeente Zwolle
Woo-contactpersoon
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Telefonisch

Bel de Woo-contactpersoon: (06) 21 35 11 09. 
Bij afwezigheid kunt u bellen naar 14 038.

Hulp bij het invullen

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Op Orde helpt u graag. Bel naar (038) 456 97 50 of kom naar het inloopspreekuur.

Wat staat er in een Woo-verzoek?

Schrijf in uw Woo-verzoek het volgende:

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat
  • Wat het onderwerp is van uw verzoek
  • Welke of wat voor soort documenten u wilt ontvangen
  • Over welke periode u informatie wilt ontvangen
  • Uw naam, adres en telefoonnummer

Na uw Woo-verzoek

Na uw Woo-verzoek ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat de datum waarop u een reactie kunt verwachten. Dit is binnen 4 weken nadat u uw Woo-verzoek heeft ingediend.

Soms lukt het niet om binnen 4 weken te reageren. Dan verlengen wij de termijn met 2 weken. U ontvangt dan een brief of e-mail met de reden waarom het langer duurt. 

Vragen en contact

  • Stuur een e-mail naar woocontactpersoon@zwolle.nl
  • Of bel de Woo-contactpersoon op: (06) 21 35 11 09. Bij afwezigheid kunt u bellen naar 14 038.