Organogram

De stad en samenleving zijn continu in beweging en de gemeente Zwolle ontwikkelt mee. De stad staat centraal in alles wat we doen. We organiseren ons werk anders; werken steeds vaker opgavegericht aan vraagstukken die leven in onze omgeving. Daarbij werken we veel meer over de grenzen van afdelingen heen. In flexibele netwerkverbanden met elkaar én met de stad. Want binnen en buiten de organisatie horen onlosmakelijk bij elkaar, met de stad als constante factor.

Dit netwerkend werken zie je terug in ons organogram. Het toont een netwerk waarin binnen en buiten aan elkaar gekoppeld zijn en in elkaar overvloeien. Met 26 afdelingen en een MT Zwolle die allemaal met elkaar, het bestuur en de stad in verbinding zijn.

Organogram-gemeente-Zwolle-feb-2020.pdf