Mandaten

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn in hoofdstuk 10, titel 10.1 bepalingen opgenomen over mandaat.

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben het Mandaatbesluit vastgesteld. 

Het Mandaatbesluit bevat - na de inhoudsopgave - algemene regels en het Mandaatreglement. Hoofdstuk 1 bevat algemene afdeling overstijgende bevoegdheden en hoofdstuk 2 bevoegdheden o.g.v. de Algemene Subsidieverordening.

Verder is er per afdeling een hoofdstuk met gemandateerde bevoegdheden. Hoofdstuk 23 bevat mandaten aan derden.