Ambtelijke organisatie

De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van en het ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie, is aanwezig bij de vergaderingen van het college en maakt onderdeel uit van het Managementteam Zwolle (MTZ).

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie telt 26 afdelingen en een MT Zwolle. Het organogram toont de organisatie als netwerk in verbinding met haar omgeving met de stad als middelpunt.

Kerncijfers Sociaal jaarverslag 2022

De kerncijfers van het Sociaal jaarverslag geven in één oogopslag een beeld van onze personeelsgegevens en -beleid.

20222021
Vrouw-/manverhouding60,4 / 39,6 %59,5 / 40,5 %
Gemeentelijke bezetting1258 personen1150 personen
Generatiepact113 deelnemers-
Gemiddelde leeftijd46,7 jaar47,1 jaar
Wet banenafspraakQuotum: 25 fte
Behaald: 28,8 fte
-
Aantal stagiairs7848
Aantal trainees169
Opleidingsbudget besteed101%84%
Integriteitsmeldingen2-
Vertrouwenspersonen13 keer een beroep gedaan-
Agressiemeldingen38 meldingen18 meldingen
Bedrijfsmaatschappelijk werk50 trajecten50 trajecten
Verzuimpercentage5,4%5,8%
Ziekmeldingsfrequentie1,15%0,70%
Gemiddelde duur ziekteverzuim8,6 dagen-
Instroom192109
Doorstroom148163
Uitstroom9583
Loopbaantrajecten Blik152 (90 intern; 63 extern)-
TMA-trajecten Blik157 (110 intern; 47 extern)-