personen iconAmbtelijke organisatie

De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van en het ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie, is aanwezig bij de vergaderingen van het college en maakt onderdeel uit van het Managementteam Zwolle (MTZ).

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie telt 26 afdelingen en een MT Zwolle. Het organogram toont de organisatie als netwerk in verbinding met haar omgeving met de stad als middelpunt.

Kerncijfers Sociaal jaarverslag 2022

De kerncijfers van het Sociaal jaarverslag geven in één oogopslag een beeld van onze personeelsgegevens en -beleid.

  2022 2021
Vrouw-/manverhouding 60,4 / 39,6 % 59,5 / 40,5 %
Gemeentelijke bezetting 1258 personen 1150 personen
Generatiepact 113 deelnemers -
Gemiddelde leeftijd 46,7 jaar 47,1 jaar
Wet banenafspraak Quotum: 25 fte
Behaald: 28,8 fte
-
Aantal stagiairs 78 48
Aantal trainees 16 9
Opleidingsbudget besteed 101% 84%
Integriteitsmeldingen 2 -
Vertrouwenspersonen 13 keer een beroep gedaan -
Agressiemeldingen 38 meldingen 18 meldingen
Bedrijfsmaatschappelijk werk 50 trajecten 50 trajecten
Verzuimpercentage 5,4% 5,8%
Ziekmeldingsfrequentie 1,15% 0,70%
Gemiddelde duur ziekteverzuim 8,6 dagen -
Instroom 192 109
Doorstroom 148 163
Uitstroom 95 83
Loopbaantrajecten Blik 152 (90 intern; 63 extern) -
TMA-trajecten Blik 157 (110 intern; 47 extern) -