rolstoel iconKlantervaringsonderzoek Wmo Zwolle 2023

Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Zwolle in 2023 onderzocht wat inwoners die ondersteuning ontvangen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vinden van deze ondersteuning. Gemeenten zijn verplicht om dit onderzoek uit te voeren. De gemeente Zwolle gebruikt de resultaten van het onderzoek om de ondersteuning te verbeteren.

In mei is een vragenlijst gestuurd naar 2.500 Wmo-cliënten die zelfstandig wonen met een maatwerkvoorziening (te weten: thuisondersteuning, een woningaanpassing, collectief vervoer en hulpmiddelen) en 65 cliënten die beschermd wonen. In totaal vulden 1.100 cliënten die zelfstandig wonen met een maatwerkvoorziening en 9 cliënten beschermd wonen de vragenlijst nagenoeg volledig de vragenlijst in. Daarmee komt de respons uit op 44% en 14%.

Net als vorig jaar vindt het merendeel van de cliënten die zelfstandig wonen met een maatwerkvoorziening dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is (83%). Ook vindt het merendeel (84%) dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. De tevredenheid over deze aspecten is vergelijkbaar met andere jaren. Het aandeel cliënten met een maatwerkvoorziening dat effecten merkt van de ondersteuning, is vergelijkbaar met vorig jaar: 79 procent vindt dat zij beter de dingen kunnen doen die zij willen doen, 86 procent vindt dat zij zich beter kunnen redden en 79 procent ervaart een betere kwaliteit van leven door de ondersteuning.

Omdat slechts 9 cliënten beschermd wonen de vragenlijst hebben ingevuld, zijn we terughoudend met het trekken van conclusies. Op hoofdlijnen zijn de ervaringen van deze cliënten:

  • Het merendeel van deze cliënten ervaart positieve effecten van het beschermd wonen. Zoals meer welzijn, zich beter kunnen redden en een betere kwaliteit van leven.
  • Vijf cliënten zeggen dat zij weten hoe ze een klacht kunnen indienen en drie cliënten hebben dit weleens gedaan.

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle