Kosten uittreksels & verklaringen

Overzicht leges uittreksels en verklaringen:
OmschrijvingTarieven 2024
uittreksel uit basisregistratie personen * 
aanvraag met DigiD via internet€ 12,70
aanvraag aan de balie€ 16,75
aanvraag per post€ 23,95
uittreksel uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
aanvraag aan de balie€ 16,75
aanvraag per post€ 23,95
aanvraag met eHerkenning via internet
uittreksel uit basisregistratie personen€ 12,70
afschrift burgerlijke stand€ 16,60
onderzoek nalatenschap (per 15 minuten)€ 15,25
uittreksel / afschrift van akte van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden€ 16,60
bewijs van goed gedrag (VOG)€ 41,35
bewijs van in leven zijn ** / bewijs van Nederlanderschap
aanvraag met DigiD via internet€ 12,70
aanvraag aan de balie€ 16,75
aanvraag per post€ 23,95
internationale 'attestatie de vita'€ 16,60
legalisatie handtekening
(ook bij uitnodiging kort verblijf)
€ 16,75
waarmerken documenten
(alleen documenten, geen diploma's)
€ 18,80

* = alleen gratis als het bewijsbaar nodig is voor pensioen
** = alleen aan de balie kan een bewijs worden afgegeven dat u in leven bent; bij aanvraag per post of digitaal wordt alleen verklaard dat dit uit de registratie blijkt.