Leges begraven / cremeren

Overzicht leges begraven en cremeren:
OmschrijvingTarieven 2024
huur enkel graf (2 verdiepingen) *
voor periode van 10 jaar € 844
voor periode van 20 jaar € 1.409
voor periode van 30 jaar € 1.881
voor periode van 40 jaar € 2.351
voor periode van 50 jaar € 2.819
voor onbepaalde tijd € 5.088
toeslag voor verdiepen van een graf met een extra laag€ 89
huur van een urnengraf
voor periode van 10 jaar€ 700
voor periode van 20 jaar€ 1.228
voor periode van 30 jaar€ 1.663
voor periode van 40 jaar€ 2.094
voor periode van 50 jaar€ 2.526
voor onbepaalde tijd€ 4.688
huur galerijgraf (incl. sluitsteen)
voor periode van 20 jaar€ 3.450
voor periode van 30 jaar€ 4.585
voor periode van 40 jaar€ 5.723
voor periode van 50 jaar€ 6.859
voor onbepaalde tijd€ 8.773
huur graf op Aziatische begraafplaats (m.u.v. onderste rij graven)
voor periode van 20 jaar€ 2.908
voor periode van 30 jaar€ 3.939
voor periode van 40 jaar€ 4.893
voor periode van 50 jaar€ 5.850
voor onbepaalde tijd€ 8.734
huur graf op Aziatische begraafplaats (op de onderste rij)
voor periode van 20 jaar€ 2.617
voor periode van 30 jaar€ 3.545
voor periode van 40 jaar€ 3.912
voor periode van 50 jaar€ 5.263
voor onbepaalde tijd€ 7.859
kosten voor begraven **
overledene is jonger dan 1 jaar€ 335
overledene is 1 t/m 11 jaar oud€ 689
overledene is 12 jaar of ouder€ 1.404
asverstrooiing of bijzetten van een urn in een (urnen)graf of urnennis€ 133
toeslagen
begraven / urnbijzetting op zaterdag€ 522
begraven / urnbijzetting op zondag of feestdag€ 697
begraven / urnbijzetting buiten de normale uren ***€ 167
groen maken van grafruimte€ 53
overig
uitstel van begraven of cremeren€ 14,30
lijkenpas (voor vervoer naar buitenland)€ 14,30
bezoek gemeentelijke begraafplaats buiten de reguliere openingstijdenvariabel
huur van een loopkoets of rijdende baar (niet t.b.v. een begrafenis)€ 47
huur van de aula op Kranenburg
1 uur€ 447
1,5 uur€ 569
2 uur€ 694

* = voor dubbele graven geldt het dubbele van het genoemde tarief
** = de kosten voor een crematie worden door het crematorium geïnd (zie www.crematoriumkranenburg.nlexterne-link-icoon
*** = normale uren is van maart t/m oktober van 9.30-16.00 uur en van november t/m februari van 9.30-15.30u