Leges kadastrale gegevens

Leges kadastrale gegevens

Leges 2024

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken bedraagt:

  • indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verkregen, per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 13,47

  • in de overige gevallen per kwartier of een gedeelte daarvan (ongeacht het resultaat):

€ 13,47

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

  • het verkrijgen van een af- of overdruk of fotokopie van kadastrale stukken, per perceel bedraagt:

€ 13,47

  • het verstrekken, anders dan schriftelijk, van gegevens uit het kadaster, per perceel bedraagt:

€ 1,88