payment iconLeges kadastrale gegevens

 

Leges kadastrale gegevens

 

Leges 2024

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken bedraagt:

 

  • indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verkregen, per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 13,47

  • in de overige gevallen per kwartier of een gedeelte daarvan (ongeacht het resultaat):

€ 13,47

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

  • het verkrijgen van een af- of overdruk of fotokopie van kadastrale stukken, per perceel bedraagt:

€ 13,47

  • het verstrekken, anders dan schriftelijk, van gegevens uit het kadaster, per perceel bedraagt:

€ 1,88