payment iconLeges milieu

Leges Mileu
Omschrijving Leges 2024

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder bedraagt:

€ 851,05