payment iconLeges overige stukken (o.a. archief en apv gehandicaptenparkeerkaart)

Tarieven/leges gehandicaptenparkeerkaart
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt Leges 2024
- bij een positief besluit € 131,60
- bij verlenging/vermissing € 53,45
Tarieven/leges Gemeentearchief
Het tarief voor Leges 2024
het op verzoek selecteren en inventariseren van stukken, per uur € 96,25
het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per uur € 109,66
het op verzoek verrichten van restauratie- en conserveringswerkzaamheden, per uur € 57,18
Tarieven/leges overige archieven
Het tarief voor Leges 2024
het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per opgevraagd item € 9,40
een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 18,80