Leven met water

Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zien dit als een gezamenlijke opgave. De investeringen in waterveiligheid bieden kansen om de regio nog aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, natuur en recreatie.

De IJssel-Vechtdelta is uit economisch oogpunt een belangrijke regio, maar kwetsbaar als het gaat om het watersysteem. In het gebied komen het IJsselmeer, de IJssel, de Vecht en de Sallandse weteringen samen. Dit maakt de IJssel-Vechtdelta qua waterhuishouding uitzonderlijk complex en uniek in Nederland. Waterveiligheid staat hoog op de agenda. Einddoel op lange termijn (2050) is een duurzame ruimtelijke inrichting van de IJssel-Vechtdelta. Maar ook het meer zelfredzaam maken van bewoners, ondernemers en instellingen als het gaat om waterveiligheid. In Zwolle zetten we bij een aantal projecten fors in op waterveiligheid en klimaatbestendigheid.

Actief aan klimaat werken in Zwolle

In Zwolle werken we, samen met partners, op veel plekken actief aan het het klimaat. Dit varieert van kleinere projecten zoals water doorlatende bestrating, tot complete woningbouwontwikkelingen die klimaatbestendig worden opgezet en ingericht. De pagina over Duurzaam Zwolle geeft u meer inzicht in wat u kunt doen en wat er in Zwolle al gedaan wordt.

Interessante sites: