Lintjesregen 2024 Zwolle

Lintjesregen 2024

26 april 2024
Homepage

Veertien Zwollenaren ontvingen tijdens de Lintjesregen 2024 een Koninklijke Onderscheiding. Lees hier meer over hun verdiensten voor de samenleving.

Lid in de Orde van Oranje – Nassau

1. De heer R.E.G. (Ron) Eikenaar (54 jaar) 

Ron Eikenaar werd in 1991 lid van de KNV EHBO Zwolle (Koninklijke Nederlandse Vereniging). In datzelfde jaar haalde hij zijn diploma als EHBO’er. Sinds 1995 speelt hij een belangrijke rol bij het grootste bevrijdingsfestival in ons land: Bevrijdingfestival Overijssel.

Al vrij snel nadat Ron Eikenaar zich aansloot bij de KNV EHBO Zwolle werd hij bestuurslid en secretaris. Door zijn affiniteit met computers ondersteunt hij de penningmeester en andere bestuursleden op ICT-gebied. In 1997 heeft de KNV EHBO de Stichting Bedrijfsopleiding Eerste Hulpverlening Zwolle opgericht met als doel EHBO- en BHV-opleidingen op maat te leveren aan grote bedrijven en instellingen. Sinds enkele jaren is Ron Eikenaar secretaris van de stichting. Ook hier heeft hij procesmatig veel verbeteringen doorgevoerd.

Daarnaast kon Stichting Wijkvereniging AA-landen ook jarenlang op de inzet van Ron Eikenaar rekenen, als all-round bestuurslid van de vereniging.

2. De heer W.J.J.M. (Wim) Jorink (74 jaar) 

Wim Jorink is een vrijwilliger die zich al bijna zestig jaar inzet voor zijn kerk, de Thomas a Kempis parochie. Zijn vrijwilligerswerk begon in 1965 nog in de oude Jozefkerk aan de Assendorperstraat, tegenwoordig is dat de Sintjozefkerk in Zwolle-Zuid. Al op jonge leeftijd zette hij zich in voor de kerk. Als koster is hij de spil binnen de gemeente. 

Ook is Wim Jorink een van de vaste BHV’ers (bedrijfshulpverlener) in de kerk. Omdat hij zo vaak in de kerk aanwezig is, past deze waardevolle taak precies bij hem. Voor bijzondere vieringen als trouw, doop en uitvaarten staat Wim Jorink direct paraat. Ook buiten de kerk staat hij voor iedereen klaar. Hij helpt familieleden die ernstige gezondheidsproblemen hebben. Ook assisteert Wim Jorink de Rooms Katholieke Begraafplaats in Zwolle bij diensten en uitvaarten. Daarnaast heeft hij ook nog tijd om bij de vogelvereniging actief te zijn.

3. Mevrouw J. (Jansje) Visscher – Hidding (63 jaar) 

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw behaalde Jansje Visscher – Hidding haar EHBO-diploma en werd ze lid van het Rode Kruis. Als EHBO-hulpverlener ging ze daar aan de slag, maar ook op districtsniveau zette ze zich in voor het Rode Kruis en was daar o.a. coördinator hulpverlening. In 2007 maakte Jansje Visscher de overstap naar de KNV EHBO e.o.

Bij de KNV EHBO Zwolle is zij bestuurslid van de vereniging, maar ook EHBO-hulpverlener en hulpverleners coördinator. In 2010 heeft Jansje Visscher de taak van hulpverlenerscoördinator op zich genomen. In de begin jaren kreeg zij hooguit tien aanvragen/verzoeken voor evenementen per jaar binnen. Momenteel coördineert zij zeventig verzoeken voor EHBO’ers bij evenementen per jaar. Vaak betreft het ook meerdaagse evenementen zoals het Stadsfestival, NK Tafeltennis, NK Padel en het internationale voetbaltoernooi bij SVI.

Jansje Visscher heeft haar EHBO-vaardigheden verder ontwikkeld en verdiept door aanvullende cursussen te volgen zoals ‘Wandelletsel’ en ‘Eerste Hulp bij Drank en Drugsongevallen’. Daarnaast heeft ze een belangrijke taak als bestuurslid in de organisatie van het bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle.

4. De heer A. (Ahmed) Abdi Mahamud (55 jaar) 

Op twintigjarige leeftijd kwam Ahmed Abdi Mahamud vanuit Somalië naar Nederland. Vanwege de politieke situatie in een verscheurd geboorteland moest hij voor zijn eigen veiligheid het land ontvluchten. 

In 1997 richtte Ahmed Abdi Mahamud samen met drie landgenoten de Somalische Vereniging Zwolle en omstreken op (SVZEO). Er was een duidelijke behoefte onder Somalische inwoners uit Zwolle en de regio om samen te komen en gehoord te worden. De vereniging helpt Somalische vluchtelingen met complexe maar ook alledaagse zaken. Zoals de begeleiding bij de asielprocedure en de zorg voor primaire leeftijdsbehoeften. Het niet spreken van de taal en de confrontatie met een heel andere cultuur en een wirwar aan regels zorgt voor stress. De intermediaire rol van SVZEO is daarom van onschatbare waarde. Niet alleen voor de Somalische vluchtelingen, maar ook voor de Nederlandse vertegenwoordigers van diverse instellingen.

Niet alleen de Somalische gemeenschap kan op de steun en betrokkenheid rekenen van Ahmed Abdi Mahamud want hij zet zich in de volle breedte in voor de Islamitische gemeenschap. Zo werkt hij al jarenlang samen met de Ulu Moskee Zwolle en het Islamitisch Platform Zwolle e.o. in het belang van een gezamenlijke achterban die in verbinding staat met de omgeving.

5. Mevrouw A. (Dolly) Noordman - Hendriks (68 jaar) 

Al vijftig jaar is mevrouw Dolly Noordman - Hendriks EHBO’er. Begin jaren zeventig startte zij als vrijwilliger bij de plaatselijke EHBO-vereniging in Zwolle waar zij in werd ingezet bij festivals en evenementen. Evenementen als de fietsvierdaagse, het provinciale bevrijdingsfestival en lokale Zwolse evenementen kunnen op haar inzet rekenen. Binnen de vereniging faciliteert Dolly Noordman de rol van materiaalbeheerder. 

Dolly Noordman heeft haar EHBO-vaardigheden verder ontwikkeld en verdiept door aanvullende cursussen te volgen zoals ‘Slachtoffer met drugs en alcohol’ en ‘Eerste Hulp bij Drank en Drugsongevallen’. Met deze extra kennis en achtergrondinformatie is Dolly Noordman getraind om ongevallen door drank- en drugsgebruik te herkennen en behandelen.

Naast dit alles weet zij ook nog tijd vrij te maken voor de Protestantse gemeenschap Zwolle en de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ook hier is zij actief als hulpverlener en is ze voor de Christelijk Gereformeerde Kerk onmisbaar als hulpkoster.

6. De heer G.T.M. (Geys) van Keulen (77 jaar) 

Wijkvereniging Veerallee is een actieve vereniging van en voor inwoners. Al meer dan vijfendertig jaar kan deze wijk rekenen op de actieve bijdrage van Geys van Keulen. Als beheerder van o.a. buurtweide Wollewei is hij dagelijks actief voor zijn dieren en zijn wijk. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de weide en het welzijn van de dieren. Daarnaast worden jaarlijks festiviteiten rondom de dierenweide georganiseerd die Geys van Keulen mede mogelijk maakt. 

Ook stichting ’t Hoefijzer mocht jaren op de inzet van Geys van Keulen rekenen. In 2002 werd hij vicevoorzitter van de stichting die lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid biedt om paard te rijden onder deskundige begeleiding. Tot 2015 heeft hij de rol van vicevoorzitter trouw vervuld. Daarna was hij algemeen vrijwilliger, waarbij de veelzijdigheid van Geys van Keulen duidelijk naar voren kwam.

7. Mevrouw G. (Geertje) Wijnja (70 jaar) 

Al meer dan vijfentwintig jaar is Geertje Wijnja actief in de kerkelijke gemeente van de PKN ‘De Open Kring’ in Stadshagen. Binnen deze grote en zeer actieve kerkelijke gemeente is zij een belangrijke spil. In de loop der jaren heeft zij binnen de gemeenschap meerdere functies bekleed. Daarbij is zij van alle markten thuis en actief als ouderling en diaken, maar evenzogoed als coördinator van het zangkoor, gastvrouw en bezorger van het kerkblad.

Geertje Wijnja was tot 2020 bijna twintig jaar lang ook een actieve vrijwilliger voor Unicef, de grootste internationale kinderrechtenorganisatie. Binnen de regio Zwolle organiseerde zij ruim 15 jaar lang de sponsorloop voor Zwolse basisscholen in park de Weezenlanden, waaraan vele tientallen scholen meedoen en waarbij vele duizenden euro’s worden binnengehaald.

Ook zorginstelling het Zonnehuis kan op Geertje Wijnja rekenen. Iedere week bezoekt zij mensen in het Zonnehuis die daar reikhalzend naar uitzien. 

8. De heer J.G. (Jaap) Wagteveld (74 jaar) 

In het leven van de heer Jaap Wagteveld spelen de kerk en de kerkgemeenschap een belangrijke rol. Al op 26-jarige leeftijd startte hij als jeugdouderling bij de Hervormde Gemeente Zwolle. In 1990 werd hij diaken om vervolgens de secretaris te worden van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Zwolle. Daarna werd hij voorzitter van het College van Diakenen en kreeg hij zitting in de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Zwolle. In deze rol was hij in de volle breedte betrokken bij het kerkelijk werk en medeverantwoordelijk voor het beleid. De laatste twee jaar van zijn ambtsperiode was hij nauw betrokken bij de samenvoeging van de diaconieën van de Gereformeerde Kerk Zwolle en die van de Hervormde Gemeente Zwolle. 

In oktober 2003 werd Jaap Wagteveld lid van de Hoofdhof-gemeente in de wijk Berkum. Een jaar later volgde zijn benoeming tot ouderling en scriba. Stichting Muziek met een Plus heeft als doel concerten aan te bieden voor een grote en brede doelgroep, tegen zeer betaalbare prijzen. Sinds de oprichting van deze stichting in 2016 is Jaap Wagteveld bestuurlijk actief als penningmeester. Inmiddels brengen zo’n 80 tot 230 belangstellenden een bezoek aan deze concerten, die meestal op de 2e zondag van de maand plaatsvinden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de logistiek en het aansturen van vrijwilligers.                 

9. De heer J.H. (Henk) Stegeman (81 jaar) 

De heer Henk Stegeman zet zich al meer dan vijftig jaar vrijwillig in voor de samenleving. Als in de jaren tachtig Vietnamese vluchtelingen naar Nederland komen, twijfelt Henk Stegeman geen moment om te helpen. Als hij een oproep ziet om contactpersoon en gastgezin te worden voor Vietnamezen meldt hij zich direct aan. Sinds 1992 heeft hij een warme band met een Vietnamees gezin dat hij bijstond bij de integratie in Nederland.  

In 2010 gaat Henk Stegeman aan de slag bij Travers Welzijn. Hij wil graag als buurtbemiddelaar op pad. Hij is op dat moment vrijwilliger bij de Luisterlijn, waar hij vele jaren actief was. Hij heeft tientallen buren geholpen bij hun problemen.

Henk Stegeman is al bijna tien jaar actief voor het Dominicanenklooster in Zwolle, momenteel als gastheer bij de kerkopenstelling. Namens de diaconie van de Dominicanenkerk doet Henk Stegeman ook vrijwilligerswerk in de Penitentiaire Inrichting in Zwolle en zet hij zich in voor het project ‘Papa/mama leest voor’. Via de organisatie Exodus, die met aandacht en ondersteuning de kansen van gemotiveerde (ex-)gedetineerden wil vergroten. Maandelijks maakt hij opnames van gedetineerden terwijl ze op afstand voor hun kind een boek voorlezen.

10. Mevrouw M.G.H. (Maria) van der Vegte – Viskaal (75 jaar) 

Mevrouw Maria van der Vegte - Viskaal is ruim 48 jaar vrijwilliger bij de Onze Lieve Vrouwen Basiliek. Samen met haar echtgenoot heeft zij het kosterschap op zich genomen.

Haar vrijwilligerswerkzaamheden startte zij in 1976 als lid van de Onser Liver Vrowen Sengers, het kerkkoor van de basiliek. Daarvan was zij meer dan 25 jaar lid. Vanwege haar verdiensten voor het koor kreeg Maria van der Vegte in 2017 de Gregorius onderscheiding. Momenteel is zij nog lid van het gelegenheidskoor van de basiliek, kortweg het rouw- en trouwkoor. 

Maria van der Vegte speelde een belangrijke rol bij het initiatief ‘Zingen onder de Peperbus’, een maandelijks terugkerend zangevenement op zondagmiddag en inmiddels een begrip. Sinds 2003 is de basiliek de vaste locatie voor het Zingen onder de Peperbus. Als voorzitter van de concertcommissie is zij ook het aanspreekpunt voor de concerten. Daarnaast beheert zij samen met haar echtgenoot Paul van der Vegte de koorzaal. Zij is in alles een echte gastvrouw en vraagbaak voor velen.

Vanaf 2002 is Maria van der Vegte lid van de locatieraad van de basiliek. In eerste instantie (vanaf 2002) als voorzitter van de concertcommissie en later (vanaf 2007) als voorzitter van de pastoraatgroep van de basiliek. Doordat Maria van der Vegte al zo lang als vrijwilliger meedraait is zij een bron van kennis en ervaring. Uit hoofde van haar voorzitterschap van de concertcommissie hielp ze de Stichting Vrienden van de Zwolse Basiliek met het inzameling van geld voor de restauratie van de kunstschatten van de basiliek.

11. De heer P.H.M. (Paul) van der Vegte (74 jaar) 

De heer Paul van der Vegte startte 48 jaar geleden zijn vrijwilligerswerk voor de Onze Lieve Vrouwen Basiliek. Door de jaren heen vervulde hij diverse taken bij de basiliek. Het kosterschap staat tot op heden centraal. Samen met zijn echtgenote is hij een belangrijke spil binnen de kerkgemeenschap.

In 1976 werd Paul van der Vegt koorlid bij de Onser Liver Vrowen Sengers, het inmiddels 520 jaar oude zangkoor van de OLV Basiliek. Ruim 27 jaar was hij actief koorlid. Tevens was hij jarenlang secretaris van het koor. In 2016 werd het Zwolse Musical Concert Koor opgericht waarin hij meezingt. Vanwege zijn verdiensten voor het OLV-koor ontving hij ooit de Gregorius onderscheiding. Met zijn echtgenote Maria van der Vegte beheert hij de koorzaal en samen zijn zij het aanspreekpunt voor concerten.

Ook is Paul van der Vegte lid van de kunst- en cultuurcommissie van de OLV basiliek. Zijn kennis van de inrichting van de basiliek en al haar kerkschatten is bijzonder waardevol. Bijna 42 jaar lang kon op hem worden gerekend als basiliekwachter en hield hij toezicht op het beklimmen van de Peperbustoren en het bezoeken van de basiliek. 

12. De heer J.J. (Jan) Pijnaker (71 jaar) 

Jan Pijnaker is al jaren vrijwilliger bij Toegankelijk Zwolle, voorheen Gehandicaptenraad Zwolle. Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigersgroep van bijna veertig vrijwillige ambassadeurs van het VN Verdrag Handicap. Samen zetten zij zich in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving. Als ervaringsdeskundige (Jan Pijnaker is vanaf zijn geboorte slechtziend) geeft hij gevraagd en ongevraagd advies met als doel Zwolle nog toegankelijker en mooier te maken. Ook zet hij zijn visuele beperking in om eerlijk en open zijn verhaal te vertellen tijdens de gastlessen die hij geeft op verschillende scholen.

Als ambassadeur van Toegankelijk Zwolle schouwt Jan Pijnaker openbare ruimtes en publieke gebouwen. Op grond van zijn ervaring en aan de hand van een checklist beziet hij in brede zin of de ruimtes en gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, visuele of auditieve beperking. Ook staat hij stil bij de prikkelervaring en informatievoorziening en of er rekening wordt gehouden met (dementerende) ouderen.

Jan Pijnaker zet zich ook al ruim dertig jaar belangeloos voor de landelijke Oogvereniging in. De vereniging staat voor de belangen van mensen met een oogziekte en brengt hen met elkaar in contact. In 2022 werd Jan Pijnaker voor vier jaar gekozen tot lid van de Participatieraad Zwolle. Samen met veertien andere leden adviseert hij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle over het sociaal domein vanuit inwonersperspectief.

13. De heer A. (Adriaan) Wolting (71 jaar) 

Adriaan Wolting is al vele jaren als ouderling en koster actief binnen de Christelijk Gereformeerde Zuiderkerk in Zwolle. Een grote en zeer actieve gemeente met tal van samenkomsten. Facilitair regelt hij alles voor een dienst of bijeenkomst. Ook doet hij vrijwilligerswerk voor Stichting Present Zwolle. Een stichting die vrijwilligers ‘helpt helpen’ waar het echt nodig is en mensen ondersteunt in schrijnende omstandigheden. Vaak is er sprake van een ongelukkige optelsom: geen sociaal vangnet, gezondheidsproblemen en beperkte financiële middelen.

Sinds enkele jaren is Adriaan Wolting ook actief voor ZOA, een organisatie die zorgt voor noodhulp aan mensen op de vlucht die alles zijn kwijtgeraakt door rampen of oorlog. De organisatie is afhankelijk van fondswerving. Adriaan Wolting maakt zich sterk voor dit goede doel door het opzetten van de inzamelingscollecte in Zwolle-Zuid. Hij stuurt daarbij wijkhoofden aan en faciliteert alles wat nodig is.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

14. Mevrouw P.A. (Ellen) Kramer (62 jaar) 

Als arts klinische chemie was mevrouw Ellen Kramer jarenlang verantwoordelijk voor de hematologische - oncologische diagnostiek van het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van Isala in Zwolle. Als hoofd stamcellaboratorium deed zij onderzoek naar patiënten met bloed- en lymfeklierkanker. Gaandeweg raakte zij geboeid door de groeiende groep Multiple Sclerose (MS)-patiënten die in het buitenland een stamcelbehandeling ondergaat. Vanuit haar expertise trad ze toe tot de medische adviescommissie van de MS-vereniging.

Ellen Kramer is erin geslaagd de hematologische-oncologische diagnostiek binnen Isala naar een hoger plan te tillen. Dankzij haar investering in service, logistiek en een tot in perfectie doorgevoerde organisatiegraad konden specialisten zich voluit op de behandeling van de patiënt richten. In 2015 ontving zij de Prof.dr. J.G.G. Borstprijs voor haar bijzondere bijdrage aan het verbeteren van de communicatie tussen arts en klinisch chemicus.

Binnen haar vakgebied hematologie-oncologie verrichtte Ellen Kramer pionierswerk. Door goed te luisteren naar wat patiënten met kanker bezighoudt, onderkende zij al vroeg het belang van smaak- en reukproblemen. In 2014 richtte zij de stichting ‘Beleef je Smaak’ op en voerde zij binnen Hematologie van Isala de methode ‘smaaksturing’ in. Een nieuwe methode om de smaak van eten aan te passen aan veranderde smaak, zodat eten weer smakelijk wordt.

Daarnaast was Ellen Kramer bijna 20 jaar lang actief als voorzitter van stichting Kinderontwikkeling Hattem (SKH) en voorloper Stichting Kinderopvang Hattem. SKH ondersteunt tientallen projecten om de ontwikkeling van kinderen op sportief en cultureel gebied te stimuleren.Sinds eind 2020 is Ellen Kramer op vrijwillige basis actief als secretaris van stichting Vrienden van de Vuurvogel in Zwolle. Ook hieruit blijkt haar affiniteit met jeugd en cultuur.