Michiel van Willigen

Wethouder

U kunt ook mailen naar het bestuurssecretariaat, via Bestuurssecretariaat.van.willigen@zwolle.nl.

Lid van:

ChristenUnie

Michiel van Willigen is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Jeugd
 • Sociale basis
 • Primair, voortgezet en passend onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Sport
 • Gezondheid
 • Armoede en schulden
 • Programma Maatschappelijke Voorzieningen

Michiel van Willigen is wijkwethouder van:

 • Stadshagen
 • Mastenbroek
 • Westenholte
 • Spoolde

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 • Voorzitter GGD IJsselland
 • Voorzitter Regionaal Servicebureau Jeugd
 • Lid van de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid van GGD GHOR
 • Adviseur Publieke Gezondheid in VNGcommissie Zorg Jeugd Onderwijs
 • Mede-voorzitter werkgroep Smart Cities G40

Nevenfuncties niet uit hoofde van het gemeentebestuur:

 • Initiatiefnemer Autodelen Zwolle

Deze nevenfunctie is onbezoldigd.