Nathalie Rozenveld

Nathalie Rozenveld is adviseur op de afdeling Inkomensondersteuning. ‘Ik werk nu vijf jaar bij Zwolle in verschillende rollen. Je kunt hier zelf je richting bepalen: wat vind ik leuk en wat past bij mij? Dat spreekt mij erg aan.’

Stress doet veel met je

Nathalie geeft onder meer informatie aan scholen en partners in de stad over armoedeproblematiek. Ze werkt ook aan de verbetering en versimpeling van gemeentelijke dienstverlening. ‘In Zwolle groeien 2000 kinderen onder de 18 jaar op in gezinnen met een minimuminkomen. Veel mensen kunnen niet goed rondkomen. Dat geeft stress en dat doet wat met je lichaam, je functioneren en met je zelfvertrouwen. Ik vind het belangrijk dat steeds meer professionals leren hoe zij dienstverlening en werkprocessen beter kunnen laten aansluiten op de situatie van chronische (geld)stress waar mensen in leven. ’

Zwolle Armoedevrij

In Zwolle werken verschillende organisaties samen in het armoedepact ‘Zwolle Armoedevrij’. Samen met hen en een stagiair Social Work van Windesheim organiseert Nathalie de tweejaarlijkse stadsdialoog ‘Zwolle Armoedevrij’. ‘We willen het thema armoede onder de aandacht houden, signalen ophalen, samenwerking faciliteren en gesprekken aangaan. Samen hebben we al veel bereikt. Op scholen is er meer aandacht voor armoede. Docenten zijn alert en vragen ook vaker om advies over hoe om te gaan met armoede. Bij hogescholen geef ik soms college om het onderwerp onder de aandacht van aankomende professionals te brengen. We moeten investeren in samenwerking en mensen niet van loket naar loket sturen.’