Nooterhof

In ecologisch beheerd park Nooterhof kan je met je klas langskomen voor heerlijk een paar uur buitenles. Voor alle groepen van de basisscholen is er een programma dat aansluit bij de beleefwereld van de kinderen. Onder leiding van een medewerker van de Nooterhof leren kinderen over biodiversiteit en het belang daarvan voor onze leefomgeving.

Op de Nooterhof staan al een aantal lessen klaar. De lessen zijn in eerste instantie gericht op basisschoolleerlingen, maar ook voor middelbare en hoge scholen zijn er mogelijkheden voor een programma op maat. 

Het is ook mogelijk om contact op te nemen voor een buitenles aansluitend op het thema van de school.

Voorbeelden uit het aanbod:

  • Parkgeheimen (kleuterklas): Op een speelse manier leren de kinderen op verschillende manieren naar de natuur kijken. Ze leren kijken en zoeken naar de vele kleuren die aanwezig zijn. En kunnen ze zich inbeelden in hoe een kikker beweegt? En een vogel? 
  • Zintuigen (groep 3 & 4): In deze les leren de kinderen al hun zintuigen gebruiken om met name planten te leren kennen. Waarom is een distel stekelig en een paardenbloem geel? Spelenderwijs leren de kinderen hoe planten zich kunnen verdedigen en voortplanten terwijl ze niet kunnen bewegen. In dit proces worden ze uitgedaagd om alle zintuigen te gebruiken.
  • Kleine beestjes (Groep 5 & 6): Kleine beestjes, dat kunnen vlinders zijn, maar ook pissebedden en slakken. De leerlingen mogen gewapend met loeppotjes opzoek naar alle kleine beestjes die ze kunnen vinden. Nadat ze die hebben gevangen mogen ze er een naam aan geven. Verder leren ze wat deze beestjes eten en waar ze het liefste leven. 
  • Meten en wegen (Groep 7 & 8): Wat is het stilste plekje op de Nooterhof en waarom zou het daar zo stil zijn? En welke soort boom wordt het hoogst? In deze les wordt rekenen, techniek en natuur gecombineerd. Zo mogen de kinderen verschillende natuurlijke eigenschappen gaan meten en wegen.

Belangrijke informatie:

  • Geschikt voor alle leeftijden
  • Alle jaargetijden
  • Locatie: De Nooterhof
  • Kosten: <€20,-
  • Begeleiding: medewerker Nooterhof, juf/meester, ouders (aantal afhankelijk van activiteit en aantal leerlingen)
  • Geïnteresseerd? Neem contact op via educatie@nooterhof.nl

Meer informatie op https://www.nooterhof.nlexterne-link-icoon