Ondernemersvereniging Hessenpoort

De Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) is opgericht in 2005. Het bestuur bestaat uit 3 leden en wordt ondersteund door de parkmanager. Samen met de gemeente is beleid opgesteld teneinde samenhang op Hessenpoort te creëren. Daarnaast vormen alle bedrijven op Hessenpoort sinds 1 januari 2016 samen een BIZ (Bedrijven InvesteringsZone). Hierdoor zijn alle bedrijven lid van de vereniging en kunnen collectieve initiatieven rekenen op een 100% deelname.