Onderwijs

Zwolle is een onderwijsstad en daar zijn we trots op. In Zwolle kunnen inwoners uit de stad en de regio allerlei soorten onderwijs volgen.

 • Ruim 40.000 studenten volgen er een beroepsopleiding.
 • Ongeveer 25.000 leerlingen krijgen les op de basisschool (primair onderwijs) en de middelbare school (voortgezet onderwijs).

Bijna alle soorten onderwijs zijn in Zwolle te vinden:

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal onderwijs
 • praktijkonderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger beroepsonderwijs
 • volwasseneducatie.

Basisonderwijs

Alle kinderen van vier of vijf jaar tot 12 jaar gaan naar het basisonderwijs. In Zwolle zijn er openbare scholen en bijzondere basisscholen van verschillende richtingen en levensovertuigingen.

50 Basisscholen

Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig en moeten ze naar school. In Zwolle zijn er bijna 50 basisscholen. U kunt uw kind zelf aanmelden bij de school van uw keuze.

Op scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie over basisscholen in Zwolleexterne-link-icoon.

Voortgezet onderwijs

Na het afronden van de basisschool gaan kinderen naar de middelbare school (voortgezet onderwijs). Er zijn drie soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo (atheneum of gymnasium). Daarnaast is er praktijkonderwijs (Pro). Leerlingen die geen vmbo-diploma kunnen halen, kunnen hier naartoe. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een baan.

Op scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolleexterne-link-icoon.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Een beroepsopleiding bereidt studenten voor op hun beroep. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Regionale Opleidingscentra (ROC’s) hebben beroepsopleidingen en volwassenenonderwijs. Je kunt hier terecht met een vmbo-diploma of hoger. In Zwolle zijn vier mbo-scholen: 

Hoger beroepsonderwijs (hbo)

Met een havo-, vwo- of mbo-diploma kunt u naar een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Zwolle kunt u een hbo-opleiding volgen aan één van de hogescholen:

Wetenschappelijk onderwijs

Zwolle heeft geen eigen universiteit. U kunt wel wetenschappelijk onderwijs volgen op afstand, en in het regionaal studiecentrum van de Open Universiteitexterne-link-icoon

Masteropleidingen

Hogeschool Windesheim heeft, in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland, een aantal master-opleidingen.

Post-hbo en ouderen

Zwolse hogescholen hebben ook opleidingen voor ouderen en post-hbo-opleidingen.

Volwassenenonderwijs

Met onderwijs voor volwassenen krijgt u een tweede kans om een vak te leren of een diploma of certificaat te halen. Dat kan overdag en in de avonduren. Dit kan vanaf 18 jaar. U kunt onderwijs voor volwassenen bijvoorbeeld volgen bij de Regionale Opleidingencentra (ROC’s). In Zwolle kan dit bij Landstede en Deltion College.

Passend onderwijs

Kinderen die extra aandacht nodig hebben, hebben net als alle andere kinderen recht op een onderwijsplek die bij hen past. Ook als deze plek door een handicap of afwijkend gedrag minder makkelijk te vinden is. Scholen moeten voor alle leerlingen zo’n onderwijsplek hebben. Dit kan op:

 • De eigen school, eventueel met extra ondersteuning in of buiten de klas.
 • Een andere school in de stad of regio waarin scholen samenwerken.

Het speciaal onderwijs.

Scholen in de regio werken met elkaar samen om voor geschikt onderwijs te zorgen. Zwolse scholen werken daarvoor ook samen met de gemeente Zwolle. Samen zorgen ze ervoor dat kinderen die extra hulp nodig hebben naar de school kunnen die bij hun past.  

Voor meer informatie: