Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Deze belasting wordt sinds 1 januari 2014 opgelegd door GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor). Alle informatie over deze belasting, het betalen van deze belasting, bezwaar maken en kwijtschelding vindt u op de website van GBLT.