Peter Snijders

Burgemeester

Lid van: VVD

De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd voor zes jaar door de Kroon bij Koninklijk Besluit. Hij is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraadsvergaderingen en heeft een aantal eigen bevoegdheden en portefeuilles zoals Openbare orde en veiligheid.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de eenheid van het collegebeleid en moet er voor zorgen dat het college de besluiten van de gemeenteraad uitvoert. Daarnaast kan de burgemeester zelf onderwerpen op de agenda zetten en voorstellen indienen.

Burgemeester Peter Snijders heeft in zijn portefeuille de volgende beleidsonderwerpen:

 • Openbare orde / Veiligheidsregio
 • Regionale samenwerking
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Internationale contacten
 • Lobby / strategische positionering
 • Handhaving en toezicht (uitgezonderd milieu)

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland
 • Voorzitter Regio Zwolle
 • Lid Regionaal veiligheidsoverleg Politie Oost-Nederland
 • Lid VNG commissie Informatiesamenleving
 • Plaatsvervangend Regioburgemeester Oost-Nederland

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Voorzitter VVD Regiobestuur Oost (onbezoldigd)
 • Lid kascommissie Bedrijvensociëteit A37 (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Wadinko, € 12.500 op jaarbasis.