Arbeidsvoorwaarden

In Zwolle geven we je graag ruimte en verantwoordelijkheid. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden en een passend salaris bij.

Salaris

Je werkt voor de stad en haar inwoners. Dat is belangrijk werk bij een ambitieuze organisatie. Daarvoor bieden wij een salaris dat marktconform is.

Salarisschaal en periodieken

Iedere functie is via een functiewaarderingssysteem gekoppeld aan een salarisschaal. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, krijg je bij goed functioneren ieder jaar een verhoging van je salaris.

Extra beloning

Naast het reguliere loon is er ook een systeem van flexibele beloning. Wanneer je bovengemiddeld presteert, zijn er mogelijkheden voor extra geld dat je bovenop je gewone loon krijgt. Denk daarbij aan: 

 • Functioneringstoelagen;
 • Gratificaties;
 • Een extra sprong op de salarisschaal.

Flexibel werken 

Een fulltime werkweek bestaat bij de gemeente uit 36 uur. In Zwolle werken we met flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt.

Vier keer negen of acht keer vier

Daarnaast deel je in overleg met je leidinggevende je werkweek in. Je kunt bijvoorbeeld vier keer negen uur werken of vier keer acht uur en één ochtend of wat er mogelijk is. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties of technische functies) is deze flexibiliteit beperkt.

Werken vanuit vertrouwen

De gemeente Zwolle geeft haar medewerkers veel ruimte om hun werk naar eigen inzicht te doen. Want:

 • We hebben vertrouwen in onze medewerkers en hun professionaliteit;
 • Medewerkers zijn op hun beurt resultaatgericht;
 • Medewerkers willen én kunnen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen inzet.

Je werkplek 

Je werkt op de plek waar de stad je nodig heeft. Zo zien doen we dat het liefst. Maar zolang het virus rondwaardt kan dit niet. Het uitgangspunt is nu dat we vanuit huis werken. Daar zijn wel een aantal noodzakelijke uitzonderingen op. Deze bespreek je met je afdelingshoofd..Daarbij kom je afspraken na en doe je wat je belooft. Je werkagenda staat open voor alle collega’s. Zo blijf je vindbaar en bereikbaar en ben je transparant over je werkzaamheden.

Token en BYOD

Via de BYOD-regeling (Bring Your Own Device) kun je werken met je eigen spullen en krijg je een vergoeding voor het zakelijk gebruik.  Via een authenticator krijg je toegang tot informatie en kennis die je nodig hebt om je werk zo goed mogelijk te doen.

Van baan naar loopbaan

Een baan bij de gemeente betekent al lang niet meer dat je tientallen jaren hetzelfde blijft doen. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je talenten elders in de organisatie inzet. Dat is goed voor Zwolle en voor je eigen ontwikkeling. Onze medewerkers zijn daarom niet per functie aangesteld, maar in algemene dienst van de gemeente Zwolle. Dit om te benadrukken dat je bij de gemeente van je baan een loopbaan kunt maken.

Opleiding en ontwikkeling 

Zwolle heeft jou nodig. Daarom zorgen wij ervoor dat jij je zo goed mogelijk kunt blijven inzetten voor de stad. Daarom investeren wij in jouw ontwikkeling. Met ondersteuning van ons intern loopbaancentrum kun je hier vorm en sturing aan geven. Je krijgt zicht op je kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden enzovoorts. Dat doe je onder meer aan de hand van:

 • Een Talenten Motivatie Analyse (TMA);
 • Gesprekken met onze loopbaanadviseurs, oefeningen, opdrachten en analyses;
 • Een intern opleidingsprogramma met een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Vakantiedagen 

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op minimaal 144 uur vakantieverlof per jaar.

 • In Zwolle wordt er jaarlijks nog extra bovenwettelijk verlof afgesproken, dat zijn extra vrije dagen;
 • Daarnaast kun je je Individuele Keuze Budget gebruiken om extra verlof te kopen.

Verlofregelingen

Naast je betaalde baan kun je wel eens aandacht en tijd nodig hebben om te besteden aan ouderschap, studie, mantelzorg of jezelf. Daarvoor hebben wij allerlei regelingen. Bij sommige regelingen wordt je salaris voor een groot deel doorbetaald. Zo kunnen partners bijvoorbeeld vijf  weken ouderschapsverlof opnemen tegen 70% doorbetaling van het salaris.

Individueel Keuze Budget

Bovenop je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05 % van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je hebt de vrijheid om je IKB (maandelijks) te laten uitbetalen voor meer salaris, of te besteden aan een aantal fiscaal vriendelijke arbeidsvoorwaarden zoals:

 • Sporten in fitness en sportscholen naar keuze;
 • Het kopen van een fiets;
 • Je reiskosten woonwerkwerkverkeer;
 • Je studiekosten; 
 • Je vakbondslidmaatschap;
 • Het kopen extra verlof.

Overwerkvergoeding 

Vaak kun je overwerk compenseren in tijd. Je kunt er ook voor kiezen om een percentage in geld uit te laten betalen. Daarnaast is het soms mogelijk om door overwerk extra vakantiedagen te krijgen.

Ziektekostenverzekering en voorzieningen 

Alle gemeenten hebben een collectieve ziektekostenvoorziening bij IZA, CZ en Menzis. Dat levert je 5% collectiviteitskorting op, op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekeringen. Je mag zelf kiezen of je hieraan deel wilt nemen. Meer informatie vind je op de websites van deze verzekeraars.

Vergoeding reiskosten 

Je werkt op de plek waar Zwolle je nodig heeft. Voor afspraken in de stad kun je een (elektrische) fiets lenen. Voor reizen in de regio, is er een elektrische auto beschikbaar. Ga je verder weg? Dan neem je de trein en als het echt moet de auto. Deze reizen worden vergoed. Een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer kent Zwolle niet. Je kunt wel kiezen voor fiscale uitruil van de kosten van woon-werkverkeer met je brutoloon, tenzij je een aanstelling hebt voor bepaalde tijd.

Verhuiskostenvergoeding 

Woon je buiten Zwolle en verhuis je naar (de omgeving van) Zwolle? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gemaakte kosten. Deze verschilt per situatie. In afwachting van de verhuizing kun je in aanmerking komen voor 'reiskosten woon-werkverkeer'.

Een goed pensioen

Werken bij de overheid geeft je de zekerheid van een pensioen dat je opbouwt bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP).