Ouderbijdrage peuteropvang

De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst die ieder jaar wordt vernieuwd.

Tabel kinderopvangtoeslag

U vindt deze tabel op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Het gezamenlijke toetsingsinkomen is het inkomen dat u en eventueel uw partner in een heel jaar samen verdienen. U kunt op de website van de Belastingdienst (gezamenlijk) toetsingsinkomenexterne-link-icoon berekenen. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuteropvang. Zo kan met deze tabel gewerkt worden voor peuteropvang met verschillende openingstijden.

Ouderbijdrage VVE

Voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatieexterne-link-icoon) gelden dezelfde kosten als voor de algemene ouderbijdrage. De extra uren voor VVE worden helemaal betaald door de gemeente.