Over Team Terugvordering en Verhaal

Soms moet u geld aan de gemeente (terug)betalen. Als dat zo is dan krijgt u een terugvorderingsbeschikking. Daarin staat hoeveel u moet terugbetalen en waarom dat zo is.

U betaalt de gemeente geld terug als u bijvoorbeeld:

 • te veel uitkering heeft ontvangen
 • een geldlening heeft ontvangen en (nog) niet volledig heeft terugbetaald
 • een boete aan de gemeente moet betalen.

De medewerkers van het team Terugvordering en Verhaal voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • het terugvorderen van te veel verstrekte bijstand
 • het verrekenen van openstaande bedragen met een deel van de bijstandsuitkering
 • het treffen van aflossingsregelingen
 • het verlenen van uitstel van betaling
 • het verlenen van kwijtschelding van openstaande bedragen
 • het verhalen van de kosten van bijstand
 • het vestigen van hypotheken als de bijstand in de vorm van een lening wordt verstrekt als gevolg van vermogen gebonden in de eigen woning
 • het behandelen van verzoeken om minnelijke en wettelijke schuldsaneringen.

Schuldenknooppunt

Om er voor te zorgen dat er een schuldregeling kan komen als dat mogelijk is, is veel overleg nodig tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Er moeten veel gegevens uitgewisseld worden. Om deze gegevensuitwisseling veilig, goed en zo snel mogelijk te doen, is het team Terugvordering en Verhaal aangesloten bij het Schuldenknooppunt.

Meer informatie over het Schuldenknooppunt vindt u op: www.schuldenknooppunt.nlexterne-link-icoon.

Het Keurmerk Schuldenknooppunt geeft vertrouwen.