U kunt ook mailen naar het bestuurssecretariaat, via Bestuurssecretariaat.guldemond@zwolle.nl.

Lid van:

D66

Paul Guldemond is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Economie
 • Circulaire economie
 • Afval
 • Bedrijventerreinen
 • Werk en inkomen
 • Human Capital Agenda
 • Middelbaar en hoger beroepsonderwijs (MBO/HBO/UNI)
 • Bedrijfsvoering
 • Financiën

Paul Guldemond is wijkwethouder van:

 • Veerallee
 • Kamperpoort
 • Hanzeland

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Aandeelhouder ROVA NV
 • Opdrachtgever Tiem BV
 • Aandeelhouder Wadinko NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van BNG NV
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Essent-opvolgers: (Enexis Holding NV, CBL Vennootschap BV, Vordening Enexis BV, Verkoop vennootschap BV, CSV Amsterdam BV, PBE BV)
 • Deelnemer Coöperatie Port of Zwolle
 • Coöperatieve vereniging Dimpact UA
 • Bestuurslid ONS (Shared Service Centrum Bedrijfsvoering)
 • Bestuurslid Sociale recherche IJssel-Vechtstreek
 • Bestuurslid, tevens lid dagelijks bestuur, GBLT Gemeenschappelijk Belastingkantoor