Peter Snijders

Burgemeester

U kunt ook mailen naar het bestuurssecretariaat van de burgemeester, via Bestuurssecretariaat.burgemeester@zwolle.nl.

Functie en verantwoordelijkheden

De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd voor zes jaar door de Kroon bij Koninklijk Besluit. Hij is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraadsvergaderingen en heeft een aantal eigen bevoegdheden en portefeuilles zoals Openbare orde en veiligheid.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de eenheid van het collegebeleid en moet er voor zorgen dat het college de besluiten van de gemeenteraad uitvoert. Daarnaast kan de burgemeester zelf onderwerpen op de agenda zetten en voorstellen indienen.

Lid van:

VVD

Burgemeester Peter Snijders heeft in zijn portefeuille de volgende beleidsonderwerpen:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Ondermijning
 • Radicalisering
 • Toezicht en handhaving
 • Regio Zwolle
 • Regionale samenwerking
 • Strategische communicatie / positionering
 • Lobby

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland
 • Voorzitter Regio Zwolle
 • Lid Regionaal veiligheidsoverleg Politie Oost-Nederland
 • Lid Algemeen bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 • Voorzitter VNG-commissie Informatiesamenleving
 • Plaatsvervangend Regioburgemeester Oost-Nederland
 • Portefeuillehouder Veilige energietransitie binnen het Veiligheidsberaad
 • Lid Werkgroep BOVEN (Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland)

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Lid Raad van Commissarissen Wadinko, € 12.500 op jaarbasis
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand
 • Lid Presidium Städtebund Die Hanse