Peter Snijders

Burgemeester

U kunt ook mailen naar het bestuurssecretariaat van de burgemeester, via Bestuurssecretariaat.burgemeester@zwolle.nl.

Functie en verantwoordelijkheden

De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd voor zes jaar door de Kroon bij Koninklijk Besluit. Hij is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraadsvergaderingen en heeft een aantal eigen bevoegdheden en portefeuilles zoals Openbare orde en veiligheid.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de eenheid van het collegebeleid en moet er voor zorgen dat het college de besluiten van de gemeenteraad uitvoert. Daarnaast kan de burgemeester zelf onderwerpen op de agenda zetten en voorstellen indienen.

Lid van:

VVD

Burgemeester Peter Snijders heeft in zijn portefeuille de volgende beleidsonderwerpen:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Ondermijning
 • Radicalisering
 • Toezicht en handhaving
 • Regio Zwolle
 • Regionale samenwerking
 • Strategische communicatie / positionering
 • Lobby

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland
 • Voorzitter Regio Zwolle
 • Lid Regionaal veiligheidsoverleg Politie Oost-Nederland
 • Lid Algemeen bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 • Voorzitter VNG-commissie Informatiesamenleving
 • Plaatsvervangend Regioburgemeester Oost-Nederland
 • Portefeuillehouder Veilige energietransitie binnen het Veiligheidsberaad

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Lid Raad van Commissarissen Wadinko, € 12.500 op jaarbasis
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand
 • Lid Presidium Städtebund Die Hanse

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle