default iconPolitieke partijen

Informatie over registratie door nieuwe partijen, waarvan de naam nog niet is geregistreerd bij de Kiesraad en die voor het eerst willen deelnemen. En informatie over de kandidaatstelling voor partijen die uiteindelijk willen deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Registratie

Politieke groeperingen - waarvan de naam niet in het landelijk register staan, maar die wél meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel - konden uiterlijk 19 december 2022 hun naam laten registreren bij het Centraal Stembureau in het stadskantoor van Zwolle. Deze termijn is inmiddels verstreken.

De volgende politieke groeperingen zijn geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Overijssel:

 • Alliantie
 • AWP voor water, klimaat en natuur
 • Samen Lokaal Overijssel

Kandidaatstelling

Elke partij die op 15 maart 2023 aan de Provinciale Statenverkiezingen voor Overijssel wil deelnemen, moet op maandag 30 januari 2023 tussen 9.00-17.00 uur een geldige kandidatenlijst inleveren bij het Centraal Stembureau in het Stadskantoor, Lübeckplein 2 te Zwolle.

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

 • Lijst van de kandidaten (model H1) + digitale versie hiervan op USB-stick
 • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen
 • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9)
 • Kopie van een (op 30-01-2023 nog) geldig ID-bewijs van elke kandidaat, waarbij de handtekening vergeleken kan worden met die op model H9
 • Verklaring van elke kandidaat die niet in Overijssel woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in Overijssel te vestigen
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de bescheiden inlevert
 • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen)
 • 30 ondersteuningsverklaringen. (Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in Provinciale Staten)

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen. Deze kunt u downloaden van de site van de Kiesraad: OSV voor politieke partijen

Waarborgsom

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen of die bij de vorige Statenverkiezingen geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom ter hoogte van € 1.125,- betalen. Deze waarborgsom kan gestort worden op NL02 BNGH 0285 0364 67 t.n.v. Gemeente Zwolle Heffingen o.v.v. ‘kandidaatstelling [naam partij]’. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler (het aantal stemmen dat nodig is voor 1 zetel) behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd 

Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe groeperingen, blanco lijsten en geregistreerde politieke partijen die nu geen zetel hebben in Provinciale Staten, moeten bij de kandidaatstelling 30 ondersteuningsverklaringen overleggen van Overijsselse kiezers. De politieke groeperingen moeten deze zelf aan de kiezer beschikbaar stellen. De kiezer die een politieke groepering wil ondersteunen kan de ondersteuningsverklaring laten controleren in zijn/haar woongemeente. Dat kan van maandag 16 januari t/m maandag 30 januari 2023 (uiterlijk tot 17.00 uur).

In Zwolle kan dat aan een van de publieksbalies in het Stadskantoor in Zwolle, Lübeckplein 2. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. Maar u moet wel binnen de reguliere openingstijden komen. Die zijn als volgt:

 • maandag tot en met vrijdag: 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur
 • donderdagavond: 17.00 tot 19.00 uur

De kiezer moet naast de ondertekende ondersteuningsverklaring (model H4) ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. De kiezer zorgt er zelf voor dat de gecontroleerde en geparafeerde verklaring bij de politieke groepering wordt ingeleverd.

Voorinlevering

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen vanaf begin januari 2023 worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met Bureau Verkiezingen: verkiezingen@zwolle.nl(link stuurt een e-mail)

Instemmingsverklaring kandidaten

Bij de kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring ingeleverd waarmee hij/zij instemt met plaatsing op deze lijst. Een kandidaat kan zijn verklaring van instemming niet intrekken. Bij de instemmingsverklaring hoort een kopie van een geldig ID-bewijs. Dat moet op de dag van kandidaatstelling (30-01-2023) geldig zijn.

Met ID-bewijs bedoelen wij:

 • een geldig paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig rijbewijs

N.B. De kopie van het geldige ID-bewijs moet duidelijk leesbaar zijn, net als de handtekening van betrokkene.

Plakplekken

De gemeente Zwolle heeft al meerdere jaren geen specifieke verkiezingsborden meer. Partijposters kunnen eventueel geplakt worden op de vrije aanplakborden in Zwolle.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle