default iconPolitieke partijen

Informatie over registratie door nieuwe partijen, waarvan de naam nog niet is geregistreerd bij de Kiesraad en die voor het eerst willen deelnemen. En informatie over de kandidaatstelling voor partijen die uiteindelijk willen deelnemen aan de Europese Parlementsverkiezingen.

Registratie

Politieke groeperingen - waarvan de naam niet in het landelijk register staan, maar die wél meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen - kunnen uiterlijk 12 maart 2023 hun naam laten registreren bij het Centraal Stembureau. Dat is de Kiesraad in Den Haag.

Kandidaatstelling

Elke partij die op 6 juni 2024 aan de Europese Parlementsverkiezingen wil deelnemen, moet op dinsdag 23 aprilm 2024 tussen 9.00-17.00 uur een geldige kandidatenlijst inleveren bij het Centraal Stembureau. Dat is de Kiesraad in Den Haag.

Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe groeperingen, blanco lijsten en geregistreerde politieke partijen die nu geen zetel hebben in het Europese Parlement, moeten bij de kandidaatstelling 30 ondersteuningsverklaringen overleggen van kiezers uit Nederland. De politieke groeperingen moeten deze zelf aan de kiezer beschikbaar stellen.

Een Zwolse kiezer die een politieke groepering wil ondersteunen kan de ondersteuningsverklaring van 9 t/m 23 april laten controleren aan een van de publieksbalies in het Stadskantoor in Zwolle, Lübeckplein 2. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. Maar u moet wel binnen de reguliere openingstijden komen. Die zijn als volgt:

  • maandag tot en met vrijdag: 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur
  • donderdagavond: 17.00 tot 19.00 uur

De kiezer moet naast de ondertekende ondersteuningsverklaring (model H4) ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. De kiezer zorgt er zelf voor dat de gecontroleerde en geparafeerde verklaring bij de politieke groepering wordt ingeleverd.

Het is niet toegestaan om ín het stadskantoor te werven voor het tekenen van een ondersteuningsverklaring. 

Plakplekken

De gemeente Zwolle heeft al meerdere jaren geen specifieke verkiezingsborden meer. Partijposters kunnen eventueel geplakt worden op de vrije aanplakborden in Zwolle.