Projectsites

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Bent u ondernemer en gaat het financieel even wat minder goed? Wilt u vanuit een uitkering uw eigen bedrijf starten? Of wilt u juist uw onderneming stoppen? Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) Zwolle helpt u graag. Met financiële regelingen en advies.

Loopbaancentrum Blik

Welke stappen wil ik nog zetten in mijn loopbaan? Wat doe ik het liefst, en welk werk past het beste bij mij? Hoe kan ik mijn ambities waarmaken? Wat is voor mij belangrijk in mijn werk? Ik wil graag aan de slag met mijn team, wat kan Blik voor mij betekenen?

Erfgoed

Binnenstad

Archeologen, monumentenspecialisten, bouwhistorici en cultuurhistorici zijn voortdurend bezig met het Zwolse erfgoed. De vele monumenten, bijzondere archeologische vindplaatsen en rijke cultuurhistorie geven Zwolle haar identiteit. Het is van belang zorgvuldig met deze historische waarden om te gaan. Zo blijft ons erfgoed bewaard voor de toekomst.

Sociaal Domein

Opbrengsten van het programma Hervormingsagenda sociaal domein 2020-2023. Hier kun je de thema's kiezen waar je meer over wilt lezen.