personen iconSamenwerken in de regio

We doen mee aan vernieuwende initiatieven met onze partners in de Zwolse regio. Om van te leren en om kennis te delen. Met onze regionale partners: provincie, waterschap, gemeenten, bedrijven, werken we aan een klimaatrobuust Zwolle en haar omgeving. Zonder die samenwerking gaan we er niet komen. Hier lees je waar Zwolle bij betrokken is:

  • Regionale Energie Strategie (RES): Zwolle zit met 10 buurgemeenten, de provincie Overijssel, 4 waterschappen en 3 netbeheerders en maatschappelijke organisaties in de regio West-Overijssel. Samen hebben we een Regionale Energie Strategie gemaakt. Hierin leggen we onze afspraken vast. Deze strategie beschrijft hoe wij vanuit onze regio met zon en wind kunnen bijdragen aan de landelijke opwek van voldoende duurzame energie. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. 
  • Regio Deal Regio Zwolle: een investeringsprogramma om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken. Met de Regio Deal investeren Rijk en regio bijna 90 miljoen euro in achttien projecten. Hiermee versterken we de regio als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Zodat we in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn. Lees Regio Deal - Regio Zwolle voor de 18 hieraan gekoppelde projecten.
  • Climate Campus (climate-campus.nl). Zwolle werkt samen in dit netwerk van overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ondernemers en maatschappelijke initiatieven die op een vernieuwende manier samen willen werken aan een IJssel-Vechtdelta, die klimaatbestendig is, economisch krachtig en zelfbewust.
  • Catch INTERREG, (CATCH, Interreg VB North Sea Region Programme) een internationaal programma om herontwerp van watermanagement in middelgrote steden in de Noordzee regio te versnellen en te delen. Het doel is klimaatrobuuste, duurzame, leefbare steden te bevorderen.
  • NOVI Regio Zwolle heeft een bijzondere status in de Nationale omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Met de erkenning van NOVI-gebied gaat Regio Zwolle een langdurige samenwerking aan met het Rijk. De accenten liggen op het verder ontwikkelen van Regio Zwolle tot een klimaatrobuuste en economisch vitale regio met een blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De landelijke overheid wil dat de innovatieve oplossingen die in de regio bedacht worden een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Het Rijk neemt met de NOVI verantwoordelijkheid over generaties heen. Er zijn acht NOVI-gebieden benoemd, waarvan Regio Zwolle er een is. Hier spelen verschillende complexe klimaat- en watervragen. Vanuit de landelijke overheid is er in deze gebieden extra aandacht voor omvangrijke veranderingen die essentieel zijn voor de inrichting van Nederland.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle