Soorten kinderopvang

Onder kinderopvang vallen deze soorten opvang:

 • kinderdagopvang
 • peuteropvang
 • gastouderopvang
 • buitenschoolse opvang (voor en na school).

Deze kinderopvang is voor kinderen:

 • die nog niet naar school gaan.
 • buiten schooltijd als hun ouders niet thuis zijn. Het gaat hier dus niet om tussenschoolse opvang (op school overblijven) en niet-officiële opvang zoals bijvoorbeeld bij opa of oma.

Kinderdagverblijf

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar het kinderdagverblijf op momenten dat u aan het werk of naar school bent. Opgeleide leid(st)ers zorgen voor de kinderen. Het kinderdagverblijf houdt een dagindeling aan die lijkt op de thuissituatie.

Ruime openingstijden

Een kinderdagverblijf heeft ruime openingstijden, zodat u werk, studie en zorg goed kunt combineren. Het is het hele jaar door geopend. Zwolle heeft veel verschillende kinderdagverblijven die voldoen aan de kwaliteitseisen.

Peuteropvang (vroeger: peuterspeelzaal)

 • De peuteropvang is voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar (en is dus voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan). 
 • Kinderen kunnen hier heen tijdens korte dagdelen, net als op de basisschool.
 • Op de peuteropvang kunnen kinderen zich ontwikkelen, omdat het een plek is om samen met andere kinderen activiteiten en spelletjes te doen. Zo leren ze van elkaar.
 • De peuteropvang kan ouders tips geven bij de opvoeding van hun peuter. Sinds 2018 zit peuteropvang meestal bij een kinderdagverblijf in.

Het voordeel van de peuteropvang is dat het laagdrempelig is: iedereen mag komen. Peuters van ouders uit alle inkomensgroepen kunnen naar de opvang komen.

Voor- en (vroeg)schoolse educatie (VVE)

Is er een kans dat uw kind later op school gaat achterlopen met leren (bijvoorbeeld omdat hij moeite heeft met taal of sociale vaardigheden)? Dan kunt u van de GGD een VVE-indicatie krijgen.

Hiermee kan uw kind naast de 8 basisuren peuteropvang, nog eens 8 extra uren naar de opvang om deze achterstand in te halen. Deze extra uren worden helemaal door de gemeente betaald. Ook voor ouders die de eerste 8 basisuren met kinderopvangtoeslag betalen.

In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien of uw kind op zijn opvang ook VVE-uren kan krijgen.

Buitenschoolse opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar voor en na schooltijd terecht. Voor de buitenschoolse opvang wordt samengewerkt met scholen.

Huiselijke situatie

Kinderen worden voor en/of na schooltijd en tijdens schoolvakanties in een huiselijke situatie opgevangen. Zij kunnen de dingen doen die zij ook thuis in hun vrije tijd doen: eten, drinken, alleen of met andere kinderen spelen, lezen, sporten, knutselen of lekker relaxen.

Gastouderopvang

U kunt uw kind ook bij een gastouder brengen. Bij deze kinderopvang vangt een gastouder kinderen van 0 tot 12 jaar thuis op. Dit hoeft niet alleen overdag en kan ook op andere momenten, zoals ’s avonds en in het weekend.

Een gastouder mag maximaal 4 kinderen tegelijk opvangen (hierbij worden de kinderen van de gastouder zelf niet meegerekend). 

Zoekt u een gastouder? Neem dan contact op met een gastouderbureau.

Contact

Wilt u meer informatie over:

 • de kinderopvang
 • de regeling of
 • bijvoorbeeld de financiering

dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

Meer informatie

Meer informatie over kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouders vindt u in het register kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nlexterne-link-icoon