winkel iconStadshart Zwolle - herstel na corona

Nu vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven, is het tijd om de balans op te maken. We kijken terug op een intense periode, waarin veel onzeker was en waarbij ondernemers flink op de proef werden gesteld. Maar de afgelopen tijd heeft ons ook iets opgeleverd. De goede samenwerking, waarbij snel schakelen, creatief denken en een flexibele houding van groot belang waren, bleek een waardevolle basis om door de crisis te komen.

Het is nu tijd om vooruit te kijken. Ook in de toekomst hopen we deze prettige samenwerking tussen ondernemers en de gemeente te kunnen voortzetten. En zo samen te werken aan een sterk stadshart. Het is daarbij belangrijk te weten wat u van een meedenkende gemeente kunt verwachten en met welke ontwikkelingen we de stad gastvrij, bereikbaar, leefbaar en levendig houden. We hebben de belangrijkste punten voor u op een rij gezet.

Wat kunt u verwachten van een meedenkende gemeente

Op een aantal punten wil Zwolle de werkwijze zoals we die tijdens de coronacrisis hebben gehanteerd, voortzetten:

 • Het verlenen van terrasvergunningen blijft maatwerk, het uitgangspunt is altijd: “Wat kan er wel?”.
 • Aanvragen voor een terras kunt u indienen via horeca@zwolle.nl. Iedere vrijdag is er de mogelijkheid om ter plaatse samen te schouwen en te zoeken naar oplossingen.
 • De gemeente heeft besloten de precario voor het eerste half jaar van 2022 niet te innen.
 • Wanneer u als ondernemer door liquiditeitsproblemen moeite heeft om een gemeentelijke heffing te betalen, meld u dan via fa@zwolle.nl. We gaan dan in overleg over uitstel van betaling.
 • In de meeste gevallen houdt iedereen zich netjes aan de regels.  Wanneer dat niet het geval is dan hanteert de gemeente in de drie-traps aanpak. Bij constatering van een overtreding gaan we eerst het gesprek aan. Wanneer de overtreding niet stopt, volgt een waarschuwing. In derde instantie volgt een boete of dwangsom. Deze aanpak hanteren we niet bij ernstige verstoring van openbare orde, veiligheid en gezondheid.
 • De gemeente blijft het overleg Balans Binnenstad organiseren tussen een afvaardiging van bewoners, retail, horeca, cultuur, politie en gemeente. Zo blijven de lijnen kort en weten we elkaar snel te vinden in oplossingen voor de stad.
 • De gemeente blijft periodiek overleggen met de belangenorganisaties en in coproductie samenwerken aan visies en de toekomst van de stad.

 

Tijdens een eventuele nieuwe lockdown vraagt iedere situati om maatwerk. Bij een nieuwe lockdown maakt de gemeente snel de afweging voor de volgende (tijdelijke) inzet:

 • Bij sluiting van de horeca gaat het pollergebied open voor bezorgauto’s. Het Grote Kerkplein fungeert dan als parkeerplaats voor het afhalen.
 • Voor veilige looproutes en het managen van wachtrijen zetten we gastheren en -dames in tijdens de markt.
 • Om drukte te managen, kunnen we eenrichtingsverkeer in de Diezerstraat en uitbreiding van het marktverkeer organiseren, overige looproutes aanpassen en hekwerken, bebording, belijning e.d. inzetten.
 • Bestuurders treden in nauw overleg met de belangenorganisaties van horeca, retail, cultuur en evenementen.
 • Op financieel vlak blijft de gemeente in gesprek met de sector over het toekomstperspectief van de sector.
 • Indien nodig pakken we het overleg met de ketenpartners weer op om samen te kijken welke inzet nodig is om ondernemers door de crisis te helpen.
 • Afhankelijk van de aard van de problematiek zetten bestuurders hun landelijke en regionale netwerk in voor lobby richting wenselijke oplossingen.
 • Gemeente zet, afhankelijk van de situatie, communicatiemiddelen in om publiek te informeren.

Toekomstige ontwikkelingen voor een gastvrije, bereikbare en leefbare en levendige stad

Voor het verder ontwikkelen van een sterk functionerend stadshart, heeft de gemeente samen met alle partners in dit gebied gewerkt aan een nieuwe visie; Ons Stadshart van Morgen. Deze is door het College vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd voor besluitvorming. We willen een aantrekkelijk, bereikbaar en gastvrijstadshart dat bijdraagt aan de doorontwikkeling van de stad en een fijne, inspirerende plek voor inwoners en bezoekers. Dit betekent dat we werken aan de volgende structurele inzet:

Visie

 • We betrekken de singels en randen rond de oude binnenstad qua programma en zorgen voor verbindingen naar het stadshart. Dat levert een groter centrumgebied op met meer levendigheid.
 • Op langere termijn zal de gemeente het verkeer op de binnenring afschalen, waardoor er ruimte ontstaat voor een singelpark en parkeren rond het stadshart. Dit zorgt voor meer groen in het centrum, wat het verblijf aantrekkelijker maakt. 
 • We investeren fors in kwaliteit en profiel van de verschillende deelgebieden, in de Spoorzone en de verbinding tussen het Stadshart en de Spoorzone. Zwolle heeft die Spoorzone nodig voor een sterke toekomstige economie.

Toerisme en cultuur

 • Met het bouwen van woningen en door meer te investeren in cultuur, toerisme en evenementen dragen we bij aan een levendig en aantrekkelijk stadshart.
 • In 2023 wordt een themajaar Hanze georganiseerd met extra activiteiten en exposities; aantrekkelijk voor bewoners van de stad en een stimulans voor extra bestedingen in de stad.

Openbare ruimte

Per 1 april 2022 verruimen we de auto- en fietsvrije zone in het stadshart. Zo ontstaat er structureel meer gastvrije ruimte voor voetgangers en terrassen. Dit zorgt ook voor meer kwaliteit in de uitstraling van het stadshart.

Met de partners in de stad gaan we werken aan de kwaliteit van de uitstraling van de terrassen waar 4 uitgangspunten relevant zijn:

 1. Bereikbaarheid voor hulpdiensten
 2. Toegankelijkheid
 3. Zichtlijnen
 4. Veiligheid

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle