Steenmarters

In de stad zijn steenmarters nuttig, doordat ze jagen op muizen, ratten en eieren van ganzen of duiven eten. Maar soms kunnen ze problemen veroorzaken voor mensen. Op deze pagina leest u wat u kunt doen bij overlast door steenmarters.

De steenmarter is een dier dat in steden leeft. Ze hebben een territorium waar ze alleen leven en dat ze beschermen tegen andere steenmarters. In dat gebied zoeken ze voedsel, zoals dingen van dieren en planten, en hebben ze verschillende plekken om te rusten.

In de stad zijn steenmarters nuttig, doordat ze jagen op muizen, ratten en eieren van ganzen of duiven eten. Maar soms kunnen ze problemen veroorzaken voor mensen. Bijvoorbeeld als ze in huizen gaan en daar schade maken aan het dak, lawaai maken of stank veroorzaken. Ook bijten ze soms kabels in auto's kapot of krabben ze eraan. Een enkele keer gebeurt het dat ze vogels of kippen doden.

Beschermde diersoort

De wet beschermt de steenmarter en de plekken waar ze rusten en zich voortplanten. Het is verboden om ze opzettelijk te doden, te vangen of hun plekken te beschadigen. Soms kan er een uitzondering worden aangevraagd als er ernstige schade is of gevaar voor de gezondheid.

Als er overlast is, kan de gemeente niet veel doen omdat de steenmarter beschermd is. Maar er zijn wel dingen die je zelf kunt doen om problemen te voorkomen:

Wat kunt u zelf doen?

Om te voorkomen dat steenmarters in huis komen:

  • Verwijder wegen naar het dak of de dakgoot, zoals overhangende takken of struiken.
  • Dicht gaten groter dan 4 centimeter.

Om autoschade te voorkomen:

  • Installeer een marterschokset in de motorruimte.
  • Bescherm kwetsbare kabels met ribbelbuizen.
  • Leg een groot stuk fijnmazig kippengaas onder de auto.

Om roof door steenmarters te voorkomen:

  • Sluit het verblijf goed af met gaas met kleine openingen.
  • Graaf het gaas 35 cm in de grond.
  • Haal huisdieren 's nachts binnen.